Polsk-engelsk oversættelse af "topi się"

PL

"topi się" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "topi się" i kontekst.

Lignende oversættelser "topi się" på engelsk

topić verbum
się pronomen

Eksempelsætninger "topi się" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJest to widoczne, jako że lód wokół bieguna północnego topi się w lecie, każdego roku coraz bardziej.
It is conspicuous in the fact that the ice around the North Pole in summer melts more and more.
PolishKiedy góra lodowa topi się wdycham jej antyczną atmosferę.
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
PolishTopi się w temperaturze niższej niż temp.
Plastic is not purified by the re-melting process like glass and metal.
PolishCiągle docierają do nas informacje, że lód morski się topi, a jest go mniej niż kiedykolwiek.
I appreciate it. ~~~ We're inundated with news all the time that the sea ice is disappearing and it's at its lowest level.
PolishJako się srebro topi w pośrodku pieca, tak się roztopicie w pośrodku niego, a dowiesie się, że Ja Pan wylałem na was popędliwość swoję.
As silver is melted in the midst of the furnace, so shall ye be melted in the midst thereof; and ye shall know that I, Jehovah, have poured out my wrath upon you.
PolishNaukowcy nie przewidzieli, że kiedy lód się topi, tworzą się duże strefy martwej wody, które pochłaniają energię słoneczną i przyśpieszają proces topnienia.
And what scientists didn't predict is that, as this ice melts, these big pockets of black water are forming and they're grabbing the sun's energy and accelerating the melting process.
PolishTo jest przykład prawdziwego meteorytu i możecie zauważyć żelazo stopione od prędkości i od ciepła, kiedy meteoryt uderza w ziemię, i ile z niego zostaje i topi się.
This is an example of a real meteorite, and you can see all the melting of the iron from the speed and the heat when a meteorite hits the earth, and just how much of it survives and melts.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • topi się

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.