Polsk-engelsk oversættelse af "tykać"

PL

"tykać" engelsk oversættelse

volume_up
tykać {refl.vb.}

PL tykać
volume_up
{ufuldendt verbum}

1. generel

tykać
volume_up
to address with ty {vb.} (in Polish)
tykać (også: wybrać, wybierać, cykać, zahaczać)
Naszym zadaniem na dziś jest umiejscowienie ogromnego zegara tak, żeby mógł tykać zapisując czas przez stulecia.
So the design problem for today is going to be, how do you house an eventual monumental clock like this so it can really tick, save time beautifully for 100 centuries?
To jest według mnie tykająca bomba zegarowa.
This, to me, is the ticking time bomb.
Łączysz wszystko razem, mieszasz jak w bujabes, i otrzymujesz zaufanie konsumenta, które jest jak tykająca bomba.
You put them all together, you mix them up in a bouillabaisse, and you have consumer confidence that's basically a ticking time-bomb.
tykać (også: mijać)
Lecz o tem, coście mi pisali: Dobrzećby człowiekowi, nie tykać się niewiasty;
Now concerning the things whereof ye wrote: It is good for a man not to touch a woman.

2. hverdags

Synonymer (polsk) for "tykać":

tykać
Polish

Eksempelsætninger "tykać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishW ogóle nie powinniśmy się tykać tych małych buteleczek.
We should never have taken those little baby sips.