Polsk-engelsk oversættelse af "uprzejmy"

PL

"uprzejmy" engelsk oversættelse

PL

uprzejmy {adjektiv maskulin}

volume_up
uprzejmy (også: miły, łagodny, usłużny, uczynny)
(DE) Thank you very much, Mr President, you are most kind.
Graham Watson był na tyle uprzejmy, że zacytował w swoim wystąpieniu Fernando Pessoę.
Graham Watson was kind enough to mention Pessoa in his speech.
Czy byłby Pan uprzejmy nam przypomnieć, jaka partia rządzi w Irlandii od trzydziestu lat?
Would you be so kind as to tell us which party has been in government in Ireland for the last 30 years?
Gdybym chciała być mniej uprzejma, mogłabym powiedzieć, że Komisja Kontroli Budżetowej ingeruje w sprawy nieleżące w zakresie jej kompetencji.
If I were being less polite I might say that the Committee on Budgetary Control is interfering in matters outside its sphere of competence.
Nadchodzi czas, kiedy uprzejma rozmowa staje się w gruncie rzeczy formą oszustwa - uważam, że w takim właśnie momencie znajdujemy się teraz w relacjach z Iranem.
There comes a time when polite conversation is actually a form of deceit, and I believe that we are at that point now in relation to Iran.
To najbardziej uprzejme określenie, jakie znam.
That's the politest description I have for them.
uprzejmy (også: grzeczny, układny)
uprzejmy (også: grzeczny)
volume_up
civil {adj.} (polite)
Byłem jednak na tyle uprzejmy, aby wysłuchać pani do końca i mam nadzieję, że nasi koledzy podobnie ocenią sposób, w jaki zwróciła się pani do Izby.
I was, however, courteous enough to hear you out and I hope that our colleagues will be similarly appreciative of the manner in which you chose to address the House.
Panie przewodniczący! W odpowiedzi na uprzejme wystąpienia pana przewodniczącego Jouyeta i wiceprzewodniczącego Barrota zaryzykuję i wygłoszę moje końcowe uwagi w języku francuskim.
Mr President, I am taking the risk of making my final comments in French in response to the courteous remarks made by Mr Jouyet and Vice-President Barrot.
uprzejmy
uprzejmy (også: grzeczny)
volume_up
dutiful {adj.} (smile)
uprzejmy (også: poczciwy)
Na szczęście właśnie wróciliśmy ze spotkania z komisarzem Rhenem, który był dla nas bardzo uprzejmy.
We have just come from a meeting, thankfully, with Commissioner Rehn, who was very obliging with us.
uprzejmy (også: przyjemny, miły, pogodny)

Eksempelsætninger "uprzejmy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMąż niezbożny zatwardza twarz swoję; ale uprzejmy sam sprawuje drogę swoję.
A wicked man hardeneth his face; But as for the upright, he establisheth his ways.
PolishChcę być uprzejmie stanowczy i stanowczo uprzejmy.
I want to be helpfully strict and strictly helpful.
PolishDlatego chciałabym prosić Pana Posła, by był uprzejmy wycofać się z poczynionych na mój temat komentarzy, za co mu z góry dziękuję.
I would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
PolishJa jestem bardzo uprzejmy.
PolishJedyną osobą, która pragnie wprowadzić elementy polityki wewnętrznej, jest pan Mayor Oreja, który nawet nie był na tyle uprzejmy, aby uczestniczyć w tej sesji cząstkowej.
The only person who is trying to introduce internal politics is Mr Mayor Oreja, who did not even have the courtesy to attend this part-session.
PolishProszę mi uwierzyć, panie komisarzu Michel, że doceniam fakt, iż jest pan tak uprzejmy i uczestniczy tutaj w debacie dotyczącej tematów, które są w rzeczywistości trudne dla wszystkich.
Believe me, Commissioner Michel, I appreciate your kindness in being here with us and dealing with topics that actually are tough for anyone.