Polsk-engelsk oversættelse af "uwierzyć w"

PL

"uwierzyć w" engelsk oversættelse

PL uwierzyć w
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

1. "coś"

uwierzyć w (også: pojąć, wierzyć)

Lignende oversættelser "uwierzyć w" på engelsk

uwierzyć verbum
English
w præposition
w pronomen
English

Eksempelsætninger "uwierzyć w" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCzasami nie mogę uwierzyć w to, co słyszę.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, sometimes I do not believe what I hear.
PolishOczywiście Izba może w to uwierzyć, ale wtedy trzeba przestać mówić o Europie socjalnej.
You might of course believe this, but you must then stop talking about a social Europe.
PolishJako osoba, która często podróżuje, uważam, że trudno jest - jeżeli w ogóle to możliwe - w to uwierzyć.
As a regular air traveller, I find that difficult, if not impossible, to believe.
PolishDziś, gdy jest się w Bośni aż trudno uwierzyć w wydarzenia z początku lat 90.
Today when you go to Bosnia it is almost impossible to believe that what we saw in the early 1990s happened.
PolishMówiłem o nim z milion razy, ale wciąż nie mogę sam w to uwierzyć.
I have talked about it a million times, but it's unbelievable.
PolishNabiera znaczenia, kiedy druga osoba zgadza się w nie uwierzyć.
Its power emerges when someone else agrees to believe the lie.
PolishRolnicy muszą być w stanie uwierzyć, że stosowana przez nich pasza zawiera to, co widnieje na etykiecie.
Farmers must be able to trust that the feed they are using contains what is stated on the label.
PolishAż trudno uwierzyć w postęp uczyniony od 1994 roku.
It's almost impossible to believe the progress we've made since 1994.
PolishChoć trudno w to uwierzyć, sądziłam, że tak będzie szybciej.
Believe it or not, I devised this as a timesaving method.
PolishPodstawowy problem: nie chcemy uwierzyć w to, co wiemy.
You know the problem; we don't want to believe what we know.
PolishChoć trudno w to uwierzyć, wielu z nowych szefów wcześniej pracowało właśnie dla tego złego systemu.
But the incredible thing was that many of the new bosses had also worked for that same evil system before.
PolishJedynie zupełnie niezorientowana w sytuacji osoba mogłaby uwierzyć, że w ten sposób można coś zmienić.
Only a person absolutely unacquainted with the situation could believe that it can be improved in this way.
PolishProszę mi uwierzyć, że w czerwcu zrobimy krok do przodu.
Please take it from me that in June we shall proceed.
PolishTo niesamowite, jak o wiele trudniej uwierzyć było w rzeczywistość, niż w to co pokazywano w telewizji.
There was something about the comfort of the filter and how much information was between us and the experience.
Polishjak i ja, zbyt młody, później, by uwierzyć w jej ból.
as I was too young, later, to believe in her pain.
PolishTrudno w to uwierzyć, bo trzeba najpierw pozbyć się przekonania, że ta planeta została stworzona dla nas.
The problem we have in believing that is -- you just have to give up this notion that this Earth was created for us.
Polish. ~~~ Jeżeli nie wierzycie we własne dzieło, to kto inny ma w nie uwierzyć?
I mean -- you've got to be confident; if you don't believe in your work, who else is going to believe in it?
PolishTrudno uwierzyć, żeby różnica w jakości projektów była na tyle duża, by mogła uzasadnić taką dysproporcję.
It is difficult to believe that the difference in the quality of the projects was big enough to justify such numbers.
PolishAż trudno uwierzyć w to, co nastąpiło do tej pory.
What has happened since then is unbelievable.
PolishJak możemy nagle uwierzyć w pańskie słowa?
How can we suddenly start believing what you say?