Polsk-engelsk oversættelse af "ważne wydarzenie"

PL

"ważne wydarzenie" engelsk oversættelse

PL ważne wydarzenie
volume_up
{neutrum}

ważne wydarzenie
volume_up
major event {substantiv}

Lignende oversættelser "ważne wydarzenie" på engelsk

ważne adjektiv
ważny adjektiv
wydarzenie substantiv

Eksempelsætninger "ważne wydarzenie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTo nie tylko coś, co pokazujesz, bo trzeba relacjonować ważne wydarzenie.
It is not something that you only cover because you have to cover a great incident.
PolishZ naszego punktu widzenia to bardzo ważne i znaczące wydarzenie.
This is a very important and highly significant event from our point of view.
PolishJest to ważne wydarzenie sportowe, na rozpoczęcie którego oczywiście niecierpliwie oczekuję.
That is a major sporting event which I am certainly looking forward to.
Polish65 milionów lat temu ważne wydarzenie zmieniło kierunek ewolucji życia na lądzie.
Sixty-five million years ago, a very important and catastrophic event changed the course of life on land.
PolishByło to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla samego kraju, ale także dla całego regionu.
This was an important event, not just for the country itself, but for the wider region as a whole.
PolishDzisiejszego ranka przewodniczący Pöttering zainaugurował w tej Izbie bardzo ważne wydarzenie.
This morning, a very important event was launched in this House.
PolishChcę tu podkreślić jak ważne jest to wydarzenie.
And I just want to emphasize how significant an event this is.
PolishJest to zawsze ważne wydarzenie w Unii Europejskiej.
Hungary is occupying the Presidency for the first time in its history, which is always an important event in the European Union.
PolishZbliżający się szczyt Unia - Rosja to ważne wydarzenie, dlatego tak istotna była dyskusja o działaniach przygotowawczych w naszym Parlamencie.
This is a significant event, which is why the debate in our Parliament concerning the preparations was so important.
PolishTo będzie ważne wydarzenie.
PolishJest to ważne wydarzenie.
PolishUmowa z Ukrainą to ważne wydarzenie wpływające na uporządkowanie relacji między naszymi stronami.
(PL) Mr President, an agreement with Ukraine is an important event that has the effect of helping to rationalise relations between our two sides.
PolishMamy przed sobą ważne wydarzenie, podpiszemy za chwilę z panią minister Asa Torstensson bardzo ważne dokumenty związane z pakietem telekomunikacyjnym.
We have before us an important event, because in a moment, Mrs Torstensson and I will sign some very important documents related to the 'Telecom' package.
PolishWybór przewodniczącego Komisji Europejskiej to bardzo ważne wydarzenie i obywatele UE powinni mieć prawo poznać decyzje swoich przedstawicieli.
The election of the President of the European Commission is an extremely important act, and the citizens of the EU should have the right to know their representatives' choice.