Polsk-engelsk oversættelse af "wydzielina"

PL

"wydzielina" engelsk oversættelse

PL wydzielina
volume_up
{feminin}

1. generel

wydzielina (også: wydalanie)
volume_up
excretion {substantiv}
wydzielina
volume_up
secretion {substantiv}
Wydzielina z rany (sączenie się płynu z rany chirurgicznej)
Wound secretion (liquid exuding from the surgical wound)
powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn, mleczna wydzielina z gruczołów piersiowych
enlargement of the male breast gland, milky secretions from the breast gland.
Układ oddechowy: skrócenie oddechu, wydzielina z nosa (nieżyt), ból gardła, kaszel, czkawka, krwawienie z nosa, nieprawidłowe odgłosy oddechowe.
Respiratory: shortness of breath, nasal secretion (rhinitis), sore throat, cough, hiccup, nosebleeds, abnormal breath sounds.
wydzielina (også: wydzielanie, wybuch)
volume_up
exudation {k.ent} [form.]

2. medicin

wydzielina (også: śluz)
volume_up
mucus {substantiv}
wydzielina (også: rana z wydzieliną)
volume_up
issue {substantiv}

Eksempelsætninger "wydzielina" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Polishpowiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn, mleczna wydzielina z gruczołów piersiowych
enlargement of the male breast gland, milky secretions from the breast gland.
PolishWydzielina w miejscu aplikacji Przeczulica w miejscu aplikacji Zapalenie w miejscu aplikacji
Application site discharge Application site hyperaesthesia Application site inflammation
PolishWydzielina podbarwiona krwią z miejsca wprowadzenia cewnika do żyły
Blood-stained discharge from the site of entry of a catheter into a vein
PolishPrzez 3 lub 4 dni po szczepieniu w miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego obecna jest lekko mętna wydzielina.
A slight cloudy discharge commonly occurs from the mucosal injection site at 3 or 4 days post vaccination.
PolishDo innych reakcji miejscowych należały: rumień, ból lub wrażliwość na dotyk, świąd, wydzielina i uczucie pieczenia.
Other local reactions included erythema, pain/ tenderness, itching, discharge, and a burning sensation.
Polishzwiązane z gojeniem rany (np. wydzielina z rany), w porównaniu z pacjentami z grupy InductOs nie stosującymi NLPZ.
Although patient outcome was not affected, an interaction between NSAIDs and InductOs cannot be excluded.
PolishGruczoł koroniasty wytwarza jedwab łowny tworzący spiralę łowną, pokrytą lepką wydzieliną gruczołu złożonego.
There's the aggregate and flagelliform silk glands which combine to make the sticky capture spiral of an orb web.
PolishWirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina (plwocina) osoby zakażonej.
The virus is found in body fluids such as blood, semen, vaginal secretions, or saliva (spit) of infected people.
Polishwilgotna wydzielina w płucach (obrzęk płuc);
Polishniewyraźne widzenie zapalenie spojówek, przekrwienie oczu, wydzielina z oczu, opuchnięcie oczu, suche oko, zwiększone łzawienie, światłowstręt
Vision blurred Conjunctivitis, Ocular hyperaemia, Eye discharge, Eye swelling, Dry eye, Lacrimation increased, Photophobia
PolishZaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: kaszel, nieżyt nosa, przekrwienie śluzówki dróg oddechowych, wodnista wydzielina z nosa.
Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders Uncommon: cough, nasal congestion, respiratory congestion, rhinorrhoea.
Polishzaburzenia smaku, zakażenia pochwy drożdżakami Candida (zakażenia grzybami z miejscowym swędzeniem, pieczeniem i białą wydzieliną), wzrost aktywności enzymów wo
The most common side effect (10 or more out of 100 patients) which may occur with Levviax is diarrhoea, usually mild and temporary.
PolishPo upływie 2 tygodni od szczepienia z ropni sączy się wydzielina o charakterze ropnym, do wyleczenia dochodzi w ciągu kolejnego miesiąca bez konieczności interwencji.
The abscesses drain purulent material from 2 weeks after vaccination, but heal without intervention within a month thereafter.
PolishZaburzenia oka Rzadko: zapalenie spojówek, wydzielina w oku, zapalenie powiek, podrażnienie oka, obrzęk powiek, przekrwienie spojówek, łzawienie, zaburzenia widzenia.
Eye disorders Rare: conjunctivitis, eye discharge, eyelid inflammation, eye irritation, eye swelling, ocular hyperaemia, tearing, visual discomfort.
PolishBardzo często: gorączka Często: ból, dreszcze, podrażnienie żyły w miejscu podania (w tym świąd, zaczerwienienie, wydzielina, obrzęk, uczucie pieczenia lub powstawanie zakrzepów)
Very common: fever Common: pain, chills, vein irritations at the infusion site (including itching, redness, discharge, swelling, burning sensation, or clotting)
PolishZakażenia i zarażenia pasożytnicze (nie stwierdzono częstych działań niepożądanych); niezbyt często: wodnista wydzielina z nosa, ból gardła; rzadko: zapalenie skóry, zakażenie układu moczowego.
Infections and infestations (no effects were found to be common); uncommon: runny nose, sore throat; rare: inflammation of the skin, urinary tract infection.
PolishW bardzo rzadkich przypadkach w miejscu wstrzyknięcia może rozwinąć się ropień i wydzielina, a węzły chłonne na głowie mogą ulec powiększeniu, co może przez krótki czas sprawiać dolegliwości bólowe.
In very rare cases an abscess and discharge may develop at the injection site, and the lymph nodes in the head may enlarge, which may be painful for a short while.