Polsk-engelsk oversættelse af "wyjeżdżać"

PL

"wyjeżdżać" engelsk oversættelse

PL wyjeżdżać
volume_up
[wyjeżdżam|wyjeżdżałbym] {ufuldendt verbum}

Ludzie nie wyjeżdżają wtedy, kiedy zaplanują.
Human beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
I just don't feel like leaving home right now.
Ponieważ brakuje dobrze płatnych stanowisk pracy, pracownicy z kwalifikacjami wyjeżdżają do dużych miast.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
wyjeżdżać (også: wydobyć, wygnać, wyganiać, wygonić)

Synonymer (polsk) for "wyjeżdżać":

wyjeżdżać

Eksempelsætninger "wyjeżdżać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishZ zazdrością patrzyłam na moich kolegów, którzy mogli wyjeżdżać do Paryża na praktyki.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
PolishChcą wyjeżdżać na wakacje w odległe miejsca i chcą latać.
Now they want to have a holiday on a very remote destination and they want to fly.
PolishAle nie musimy wyjeżdżać daleko, aby znaleźć ludzi z jakichś powodów gotowych do wyrządzenia szkód.
And we don't have to go overseas to find people willing to do harm, for whatever their reasons.
PolishWtedy okazuje się, że studenci w ogóle nie mogą wyjeżdżać, a studiowanie za granicą zupełnie nie wchodzi w grę.
Then it emerges that students cannot get away at all, that studying abroad is out of the question.
PolishNie chcę wyjeżdżać teraz z domu.
I just don't feel like leaving home right now.
PolishŻaden chory nie chce wyjeżdżać za granicę, jeżeli leczenie w jego kraju jest równie dobre.
(DA) Mr President, no one who is sick wants to go to a foreign country if the treatment is just as good in their home country.
PolishZaczęłam wyjeżdżać do potrzebujących.
PolishDlaczego nie jakieś stałe grupy, funkcjonujące na zasadzie rotacji, które byłyby gotowe wyjeżdżać w miejsca, w których zdarzają się takie rzeczy?
Why not some standing groups, on a rotating basis, who would be ready to go into the area when these sort of things occur?
Polishwyjeżdżać za granicę
PolishPodsumowując, ludzie już obecnie mają prawo wyjeżdżać w celu poddania się transgranicznej opiece zdrowotnej na mocy rozporządzenia nr 883/2004, ale o tym nie wiedzą.
In conclusion, people already have a right to travel for cross-border healthcare under Regulation No 883/2004 but they do not know about it.
PolishNaszym celem musi być zapewnienie tak dobrego systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju, by nikt nie chciał wyjeżdżać do innego kraju, którego języka nie zna.
Our objective must be to ensure that the healthcare system in every country is so good that no one wants to travel to another country whose language they do not speak.