Polsk-engelsk oversættelse af "wynikły"

PL

"wynikły" engelsk oversættelse

volume_up
wyniknąć {refl. vb.}

PL wynikły
volume_up
{adjektiv maskulin}

Synonymer (polsk) for "wyniknąć":

wyniknąć

Eksempelsætninger "wynikły" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrzeniesiono podejmowanie decyzji na szczebel UE, ale nie wynikły z tego ani przejrzystość, ani publiczny dostęp.
The decisions have been transferred to EU level, but transparency and public access have not followed.
PolishOczywiście w trakcie debaty wynikły pewne indywidualne kwestie, które można będzie przedyskutować na kolejnych debatach.
Of course some individual issues arose during the debate and these can be discussed in the course of future debates.
PolishJeśli chodzi o traktat lizboński, osiągnięto ogólny kompromis w zakresie stanowisk, które wynikły z naszych debat w Strasburgu.
Regarding the Lisbon Treaty, there was broad consensus around the positions that emerged from our debates in Strasbourg.