Polsk-engelsk oversættelse af "zbliżać się"

PL

"zbliżać się" engelsk oversættelse

volume_up
zbliżać się {refl. vb førnutid}

PL zbliżać się
volume_up
[zbliżam się|zbliżałbym się] {refleksiv ufuldendt udsagnsord}

1. generel

2. "do kogoś/czegoś"

Lignende oversættelser "zbliżać się" på engelsk

zbliżać verbum
się pronomen

Eksempelsætninger "zbliżać się" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDzieci nie powinny zbliżać się do leczonych psów, ich fekaliów i wymiocin.
Children should not have close contact with treated dogs, or their faeces or vomit.
PolishNie słyszałeś jak mój tata powiedział... że masz się nie zbliżać do domu?
Didn't you hear my father say not to even step into the house?
PolishNie chcecie się zbliżać do promieni gamma, to może być niebezpieczne.
You don't want to get close to gamma rays, it could be dangerous.
PolishTeraz będziemy się zbliżać coraz bardziej.
Notice this pattern and pay attention to this pattern.
PolishNie wolno mu się zbliżać do tej sprawy.
He's got no business anywhere near this case.
PolishTempo i intensywność, z jakimi Ukraina będzie zbliżać się do Unii Europejskiej, będą zależeć od przeprowadzanych reform.
The pace and depth of the rapprochement of Ukraine to the European Union will depend on the implementation of reform.
PolishZamiast zbliżać się do spełnienia kryteriów kopenhaskich, Turcja coraz bardziej oddala się od naszych podstawowych wartości.
Rather than being on its way to meeting the Copenhagen criteria, Turkey is moving ever further away from our fundamental values.
PolishJestem przekonany, że za pośrednictwem kultury UE może zbliżać się do swoich obywateli, jak i zbliżać ich do siebie wzajemnie.
I am convinced that it is through culture that the EU can grow closer to its citizens and bring citizens closer to one another.
PolishNadal będziemy się zbliżać.
Polishnie zbliżać się do czegoś