Polsk-engelsk oversættelse af "zdrowa"

PL

"zdrowa" engelsk oversættelse

volume_up
zdrowa {adj. f}
volume_up
zdrowy {adj. m}

PL zdrowa
volume_up
{adjektiv feminin}

Tylko jeżeli gospodarka jest zdrowa, możemy inwestować w ochronę środowiska.
Only if the economy is healthy can we invest in the environment.
Zdrowa żywność i odpowiednia ilość ćwiczeń fizycznych sprzyjają zapobieganiu otyłości.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
Należy również podkreślić, w jakim zakresie zdrowa polityka fiskalnej jest niezbędna.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
zdrowa (også: zdrowy, zdrowe, zdrowy umysłowo)
volume_up
sane {adj.}

Eksempelsætninger "zdrowa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Polishnależy zmniejszyć podatek VAT na zdrową żywność i ochronę produktów tradycyjnych;
VAT on health-food products and protection of traditional products must be reduced;
PolishOpakowania napojów są plastikowe, nawet w sklepach ze zdrową żywnością.
All of my beverages are packaged in plastic, even at the health food market.
PolishJednak najważniejsze w tej sprawie jest to, by na rynku przeważała zdrowa konkurencja.
However, it is essential in this matter that fair competition should prevail in the market.
PolishNależy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.
Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.
PolishW przeszłości Afganistan słynął z granatów bardzo promowanych przez lobby zajmujące się zdrową żywność.
Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much 'in' with the health food lobby.
PolishStatystyki złego zdrowa są oczywiste bardzo oczywiste.
The statistics of bad health are clear, very clear.
PolishZłamania mogą wystąpić w czasie codziennej aktywności w wyniku dźwignięcia lub niewielkiego urazu, które nie wpłynęłyby na zdrową kość.
Broken bones can happen during normal, everyday activity, such as lifting, or from minor injury that would not generally break normal bone.
PolishTak więc z perspektywy historii, chleb pełnoziarnisty niósł brzemię bycia chlebem reprezentującym zdrową żywność, a ludzie nie lubią jeść zdrowej żywności.
So whole grain breads historically have had sort of this onus of being health food breads, and people don't like to eat, quote, health food.
PolishPrzez bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, kontakt z żywnością, gdy osoba zdrowa spożyje skażony pokarm, lub przez wodę.
They can be transmitted from person-to-person contact, person-to-food-then-to-person contact, when somebody eats contaminated food, or they can be transmitted through the water.
PolishProsimy o wzięcie pod uwagę stanowiska Parlamentu i stałego komitetu ds. łańcucha żywnościowego i zdrowa zwierząt, które mówi o tym, aby przedkładać zdrowie ludzki ponad zyski handlowe.
We ask it to take into account the position of Parliament and the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health: to put health before trade.
PolishTestosteron uwalniany z plastra Livensa jest transportowany przez zdrową skórę na drodze dyfuzji biernej kontrolowanej głównie przez przenikanie przez warstwę rogową naskórka.
Testosterone from Livensa is transported across intact skin by a passive diffusion process that is primarily controlled by permeation across the stratum corneum.
PolishTestosteron uwalniany z plastra Intrinsa jest transportowany przez zdrową skórę na drodze dyfuzji biernej kontrolowanej głównie przez przenikanie przez warstwę rogową naskórka.
Testosterone from Intrinsa is transported across intact skin by a passive diffusion process that is primarily controlled by permeation across the stratum corneum.