Polsk-engelsk oversættelse af "zebrać się"

PL

"zebrać się" engelsk oversættelse

PL zebrać się
volume_up
{refleksivt verbum}

1. generel

zebrać się (også: zbierać się)
volume_up
to muster {intr.vb.} (troops, volunteers, helpers)
volume_up
to rally {intr.vb.}

2. "żeby coś zrobić"

volume_up
to gang together {vb.} (to do sth)

Eksempelsætninger "zebrać się" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
PolishNiewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishNiewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishUdało mi się zebrać światowych ekspertów w każdej dziedzinie.
And I gathered together, honestly, the world's leading experts in every possible way.
PolishPoza tym powinniśmy się zebrać na odwagę i zamknąć raje podatkowe.
It would also be necessary to have the courage to close tax havens.
PolishChcąc zmienić świat, należy się zebrać i współpracować ze sobą.
If you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
PolishPowoduje usunięcie powietrza, które mogło się zebrać w igle lub we wkładzie podczas normalnego stosowania.
Removes air that may collect in the needle or insulin cartridge during normal use.
PolishJeśli w tym celu trzeba będzie się zebrać na tej sali jeszcze dziesięć razy, niech i tak będzie.
If we return to this Chamber ten more times to achieve that, then we should do that and keep doing it.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas zwykłego użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the cartridge during normal use.
PolishObecnie rząd grecki jest w defensywie; stara się zebrać pieniądze, by obniżyć swój dług.
At the moment, the Greek Government is on the defensive; it is trying to scrape money together so that it can reduce its debt.
PolishNadszedł czas dla nas wszystkich, by zebrać się, nie tylko po to, by ratować te zbiory, ale by ocalić naszą planetę.
Now is the time for us all to come together, not just to save this harvest, but to save the planet.
PolishRazem udało nam się zebrać podpisy większości.
Together, we were able to collect a majority of signatures.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishTo bardzo ważne, że możemy zebrać się w UE i pracować nad brakiem tolerancji dla przemytu ludzi.
It is very important that we get together in the EU and work towards zero tolerance as regards trafficking in human beings.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishManager zwołuje zebranie, żeby pracownicy mogli zebrać się razem.
PolishW drugim roku, udało się zebrać 15 milionów.
The second year, it was a total of 15 million.
PolishKopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
I have not strength to dig; to beg I am ashamed.
PolishPostaram się zebrać niektóre kluczowe kwestie, jakie były tu poruszane, i przynajmniej zacznę podawać Państwu odpowiedzi.
I will, if I may, try and pick up some of the key points that were made and at least begin to give you responses to that.
PolishNależy jednak zebrać wdrożone środki odnoszące się do systemów gwarancji depozytów w jednej dyrektywie europejskiej.
It is, however, necessary to enshrine the measures implemented in relation to deposit guarantee schemes in one European directive.