Polsk-engelsk oversættelse af "zostawiać"

PL

"zostawiać" engelsk oversættelse

PL zostawiać
volume_up
[zostawiam|zostawiałbym] {ufuldendt verbum}

Nie możemy dłużej zostawiać losu cywilów w rękach walczących stron..
We can no longer leave the fate of the civilians in the hands of the opposing sides.
Nie mamy czasu do stracenia - nie należy zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
We have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Darczyńcy pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej, nie powinni zostawiać teraz tego kraju na lodzie.
Mr President, those donating aid to Côte d'Ivoire should not leave the country in the lurch now.

Synonymer (polsk) for "zostawiać":

zostawiać

Eksempelsætninger "zostawiać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNie można zostawiać ludzi w nieświadomości, jeśli chodzi o te sprawy.
People should not be left in the dark about these issues.
PolishNie należy zostawiać otwartej saszetki w celu późniejszego użycia.
Do not save the opened sachet for use at a later date.
PolishNie powinnam zostawiać tego na tak długo, ale...
I shouldn't have left it so long, but...
PolishPasażerowie muszą zostawiać swoje kosmetyki.
Passengers must part with their cosmetics.
PolishNagle, ludzie wspólnie zaczęli zostawiać niezliczone ilości cyfrowych śladów, które opowiadały o ich prywatnym życiu.
And that suddenly, people, en masse, were leaving scores and scores of digital footprints online that told stories of their private lives.
PolishJednakże stawianie czoła postępującej chorobie jest niezmiernie trudne, i nie należy zostawiać rodziny samej w tak trudnym położeniu.
However, it is enormously difficult to be faced with a progressive disease, and families must not be left alone in this predicament.