Polsk-tysk oversættelse af "poniżej"

PL

"poniżej" tysk oversættelse

PL poniżej
volume_up
{adverbium}

poniżej (også: niżej)
volume_up
darunter {adv.} (unter dieser Etage)
Bezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
Direkt darunter wurde der Ampullenhals vorbehandelt, damit er leichter geknickt werden kann.
Bezpośrednio poniżej, szyjka ampułki wykonana jest w sposób ułatwiający jej złamanie.
Direkt darunter wurde der Ampullenhals vorbehandelt, damit er leichter geknickt werden kann.
Jeśli cena OPEC spadnie poniżej tej wartości, opodatkowujemy.
Fällt der OPEC Preis darunter, versteuern wir es.
poniżej
Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących wyświetlania.
Im Folgenden finden Sie Lösungen für einige häufig auftretende Anzeigeprobleme.
Odpowiednie mechanizmy działania obydwu substancji są podane poniżej:
Die beiden Wirkungsmechanismen werden im Folgenden dargestellt:
Poniżej podajemy najczęstsze z nich: ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~   ~~~  
Im Folgenden werden die häufigsten Gründe aufgeführt:

Synonymer (polsk) for "poniżej":

poniżej

Eksempelsætninger "poniżej" på tysk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPoniżej wymieniono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące certyfikatów.
Hier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Zertifikaten.
PolishZatem pytanie brzmi, czy ten dolny biliard jest powyżej, czy poniżej tego progu?
Die Frage ist also, ist die unterste Milliarde über oder unter dieser Schwelle?
PolishPatrz rozdział dotyczący możliwych działań niepożądanych, przedstawiony poniżej.
Beachten Sie dazu das nachfolgende Kapitel „ Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.
PolishPoniżej podano odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące czcionek.
Hier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Schriftarten.
PolishDane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
Für Kinder unter 3 Monaten liegen nur begrenzte Daten zur Pharmakokinetik vor.
PolishPoniżej zamieszczono informacje na temat różnych typów sygnałów telewizji cyfrowej:
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den verschiedenen digitalen TV-Signalen:
PolishPoniżej opisano, jak wyglądają formalności w większości państw członkowskich.
Nachstehenden Informationen können Sie entnehmen, was in vielen EU-Ländern gilt.
PolishSkuliliśmy się w namiocie, tego dnia temperatura wynosiła 45 stopni poniżej zera.
Wir krochen in das Zelt, minus 45 Grad an dem Tag, ich werde es nie vergessen.
PolishU innych 4 % stwierdzono przemijające zmniejszenie poniżej dolnej granicy normy.
Weitere 4 % zeigten eine vorübergehende Abnahme unter die untere Normgrenze.
PolishNie zaleca się stosowania leku ViraferonPeg u pacjentów poniżej 18 roku życia.
ViraferonPeg wird nicht zur Anwendung bei Patienten unter 18 Jahren empfohlen.
PolishNależy przeczytać punkt zamieszczony poniżej dotyczący karmienia piersią. uk
Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt zur Anwendung in der Stillzeit.
PolishStosowanie produktu Gadograf nie jest zalecane u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.
Eine Anwendung von Gadograf wird bei Personen unter 18 Jahren nicht empfohlen.
PolishStosowanie produktu Gadovist nie jest zalecane u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.
Eine Anwendung von Gadovist wird bei Personen unter 18 Jahren nicht empfohlen.
PolishPoniżej zamieszczono łącza do bardziej szczegółowych informacji o tych opcjach:
Hier folgen einige Links zu ausführlicheren Informationen zu diesen Optionen:
PolishBrak jest danych dotyczących stosowania szczepionki u osób w wieku poniżej 18 lat.
Es liegen keine Daten zur Anwendung von Daronrix bei Personen unter 18 Jahren vor.
PolishBrak danych dotyczących stosowania preparatu Viani u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Für die Anwendung von Viani bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine Daten vor.
PolishNie stosować u psów poniżej 12 miesięcy i/ lub o masie ciała mniejszej niż 5 kg.
Nicht bei Tieren anwenden, die jünger als 12 Monate sind und/oder unter 5 kg wiegen.
PolishNie zaleca się stosowania preparatu LUMIGAN u pacjentów poniżej 18 roku życia.
Die Anwendung von LUMIGAN bei Patienten unter 18 Jahren wird nicht empfohlen.
PolishPatrz również poniżej odnośnie wpływu pozakonazolu na stężenie ryfabutyny w osoczu.
Siehe auch unten den Einfluss von Posaconazol auf den Rifabutin-Plasmaspiegel.
PolishDzieci i młodzież Lek Tarceva nie był badany u pacjentów poniżej 18 roku życia.
Kinder und Jugendliche Tarceva wurde nicht bei Patienten unter 18 Jahren untersucht.