Polsk-tysk oversættelse af "redagować"

PL

"redagować" tysk oversættelse

PL redagować
volume_up
{ufuldendt verbum}

1. generel

redagować (også: pisać, napisać, sformułować, układać)
volume_up
verfassen {tr.vb.}
Kliknij przycisk Utwórz pocztę, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
Klicken Sie auf Neue E-Mail, um eine neue Nachricht zu verfassen.
Po prostu zacznij redagować nową wiadomość i w polu Temat kliknij pozycję Fotografie, a następnie opcję Nowy album.
Verfassen Sie einfach eine neue Nachricht, und klicken Sie unter dem Feld Betreff auf Fotos und dann auf Neues Album.
Redagowanie wiadomości e‑mail przypomina pisanie notatki w edytorze tekstu.
Das Verfassen einer E‑Mail-Nachricht ist mit dem Schreiben einer Notiz in einem Textverarbeitungsprogramm vergleichbar.

2. "list, przemówienie"

redagować (også: pisać, napisać)
Na przykład możesz redagować prywatny list wspólnie ze znajomym lub członkiem rodziny bądź pracować nad rozliczeniem podatkowym.
Beispielsweise könnten Sie mit einem Freund oder Familienangehörigen einen persönlichen Brief schreiben oder die Steuern erledigen.
Redagowanie wiadomości e‑mail przypomina pisanie notatki w edytorze tekstu.
Das Verfassen einer E‑Mail-Nachricht ist mit dem Schreiben einer Notiz in einem Textverarbeitungsprogramm vergleichbar.

3. "książkę"

redagować (også: opracować, adaptować, opracowywać)
Zaczynamy od siedmiu artykułów, zakładamy, że każdy, kiedykolwiek, może redagować wszystko, a w końcu otrzymamy fantastyczną encyklopedię!
Wir beginnen mit sieben Artikeln, die jeder nach Belieben zu jeder Zeit bearbeiten kann, da bekommen wir doch ne tolle Enzyklopädie raus, oder?"
redagować

4. "kierować redakcją"

5. IT

redagować (også: zredagować)
volume_up
erfassen {tr.vb.} (Text)

Synonymer (polsk) for "redagować":

redagować