Rumænsk-engelsk oversættelse af "a"

RO

"a" engelsk oversættelse

volume_up
a {substantiv}
EN
volume_up
a {interj.}
volume_up
a {prp.}
EN
EN

"a" rumænsk oversættelse

volume_up
a {substantiv}
RO
volume_up
a {substantiv} [forkortelse]
volume_up
a {adv.} [forkortelse]
volume_up
a {adj.} [forkortelse]
volume_up
a {art.}
RO
volume_up
a {prp.}
RO
volume_up
a {interj.}
RO
RO

a {substantiv}

volume_up
1. "prima literă a alfabetului"
a
volume_up
a {substantiv} (the first letter of the alphabet)
Situația a evidențiat totuși, imensa necesitate a unor politici comune.
The situation did, however, highlight the overwhelming need for a common policy.
Această situaţie este în defavoarea tuturor - şi a Uniunii Europene, şi a Turciei.
This situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Situaţia economică a Greciei trebuie să determine o depreciere a monedei sale.
The state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
EN

a {substantiv}

volume_up
1. "the first letter of the alphabet"
a
volume_up
a {substantiv} (prima literă a alfabetului)
The situation did, however, highlight the overwhelming need for a common policy.
Situația a evidențiat totuși, imensa necesitate a unor politici comune.
This situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Această situaţie este în defavoarea tuturor - şi a Uniunii Europene, şi a Turciei.
The state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
Situaţia economică a Greciei trebuie să determine o depreciere a monedei sale.

Synonymer (engelsk) for "a":

a
English

Eksempelsætninger "a" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
RomanianPropunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
RomanianPrin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
RomanianDin acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
RomanianNu a trecut testul realităţii şi acest lucru a fost demonstrat de criza gazelor.
It has not passed the reality test and this was demonstrated by the gas crisis.
RomanianDisponibilitatea de a accepta foşti deţinuţi diferă în funcţie de statul membru.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianAceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianAceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
RomanianAş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
RomanianBineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
RomanianRecent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
RomanianLegislaţia privind răspunderea civilă nu a fost suficient de eficientă până acum.
Until now the civil liability legislation has simply not been dissuasive enough.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianEvident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
RomanianEuropa trebuie să adopte o strategie integrată de dezvoltare a regiunilor sale.
Europe needs to adopt an integrated strategy for the development of its regions.
RomanianColegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
RomanianAnaliza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
Romanian. - Bugetul pentru 2011 a fost hotărât în vremuri dificile și instabile.
in writing. - The 2011 budget has been decided in challenging and unstable times.
RomanianPremierul bulgar, de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate.
The Bulgarian Prime Minister also figured in one of the recorded conversations.