Rumænsk-engelsk oversættelse af "aşadar"


Mente du:așadar
RO

"aşadar" engelsk oversættelse

RO aşadar
volume_up
{adverbium}

aşadar (også: prin urmare, deci)
Prezenta rezoluţie îndeamnă, aşadar, Comisia Europeană să abandoneze această abordare.
This resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
Toată lumea recunoaşte aşadar simplificarea măsurilor ca necesară şi urgentă.
The simplification measures are therefore recognised as necessary and urgent by everyone.
Aşadar, evitarea, schimbarea şi îmbunătăţirea situaţiei sunt la ordinea zilei.
Avoiding, switching and improving are therefore the order of the day.
aşadar
volume_up
thusly {adv.} [sjæ.]

Eksempelsætninger "aşadar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAşadar, îmi repet apelul fervent şi sper ca misiunea dnei Ashton să aibă succes.
So I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.
RomanianAşadar, nu este doar o problemă europeană, ci o problemă a aviaţiei internaţionale.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
RomanianAşadar, avem nevoie de sprijinul americanilor, al chinezilor, al indienilor.
So we need Americans on board, we need Chinese on board, we need Indians on board.
RomanianAşadar, acest lucru nu este în interesul Guvernului Turciei sau al poporului său.
So this is not in the interests of the Government of Turkey or its people.
RomanianAşadar, în această privinţă, nu vreau să existe niciun oportunism electoral.
So, in this regard, I not do not want there to be any electoral opportunism.
RomanianAşadar, schimbările climatice şi sărăcia globală vor trebuie tratate mână în mână.
So climate change and global poverty will have to be tackled hand in hand.
RomanianAşadar, întorcându-mă aici, vin cu un imens sentiment de recunoştinţă faţă de voi toţi.
So, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
RomanianÎn al doilea rând, acest tratat implică un singur stat, fiind aşadar un acord bilateral.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
RomanianDin păcate, din aceşti bani s-au încasat până acum doar 7 miliarde de euro, aşadar 1 %.
Unfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
RomanianAşadar, nu cred că trebuie să mai discutăm acest subiect, pentru că decizia este luată.
So I do not think we should discuss this any further because that is simply done.
RomanianAşadar, soţul nu va putea solicita acest tip de ajutor, dacă dumneavoastră decedaţi.
As a result, your husband will not be entitled to any death grant when you pass away.
RomanianAşadar, eu cred că acest lucru poate fi util atât candidaţilor, cât şi altor acţionari.
So I think that this can be of help both to the candidates and other stakeholders.
RomanianAşadar nu este deloc nevoie să garantăm legalitatea din partea companiilor.
So there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
RomanianAşadar, raportul pe care îl prezentăm este rezultatul unui efort extrem de coordonat.
Hence the report that we are presenting is the result of a highly coordinated effort.
RomanianAşadar, trebuie să privim dincolo de nivelul statelor membre la popoarele Europei.
So we must look beyond the Member State level to the peoples of Europe.
RomanianAşadar, salut încă o dată schimbările făcute cu privire la acest fond.
Thus I once again welcome the changes that have been made regarding this fund.
RomanianAşadar, ce interese naţionale vor reprezenta aceste ambasade şi aceşti noi diplomaţi ai UE?
So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
RomanianRaportul dnei Martens ia în considerare răspunderea şi transparenţa, aşadar îl susţin.
Ms Martens' report takes into account accountability and transparency, so I support it.
RomanianAşadar, ea fusese, de fapt, scutită de pedeapsa cu moartea, însă ulterior a fost spânzurată.
So she had actually been excused the death penalty but was subsequently hanged.
RomanianAşadar, negocierea transformării necesită un act major de voinţă politică.
So, negotiating the transformation demands a major act of political will.