Rumænsk-engelsk oversættelse af "a apărea"

RO

"a apărea" engelsk oversættelse

volume_up
a apărea {intr.vb.}
volume_up
apărea {intr.vb.}

RO a apărea
volume_up
{verbum}

a apărea (også: a se ivi pe neaşteptate)

Eksempelsætninger "a apărea" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCând va apărea ceva mai bun, mă voi afla aici, pentru a vă oferi sprijinul meu.
When we think of something better, I will be there straight away to give it my support.
RomanianVa apărea o listă de rezultate, cele mai utile fiind afișate în partea de sus.
A list of results appears, with the most useful results shown at the top.
RomanianPână când va apărea o alternativă credibilă, aceasta este singura opțiune care ne rămâne.
Until there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
RomanianPlanul pe care v-ați bazat noul plan este mutat și va apărea sub Planuri suplimentare.
The plan that you based your new plan on is moved, and appears under Additional plans.
RomanianPe TV-ul conectat la Xbox 360, va apărea interfața utilizator Windows Media Center.
On the TV that is connected to Xbox 360, the Windows Media Center user interface appears.
RomanianPe prima pagină a ziarului apărea titlul "UE ameninţă apa subterană din Danemarca”.
The front page of the newspaper read 'EU threatens Danish groundwater'.
RomanianDacă nu acţionăm acum, primele decese vor apărea mai devreme sau mai târziu.
If we do not act now, the first deaths will be caused sooner or later.
RomanianCu cât populaţia este mai în vârstă, cu atât mai multe cazuri de cancer pot apărea.
The older the population, the more cases of cancer can be expected.
RomanianDacă aveți mai multe aplicații de paravan de protecție pe PC, pot apărea conflicte și probleme.
Having more than one firewall app on your PC can cause conflicts and problems.
RomanianPe TV-ul conectat la Extender, va apărea interfața utilizator Windows Media Center.
On the TV that is connected to your Extender, the Windows Media Center user interface appears.
RomanianŞtiau ce avantaje pot apărea prin reunirea cercetării europene sub o umbrelă comună.
They saw the advantages to be gained from joint European research.
RomanianEste o situație din care nimeni nu iese învingător și pentru care nu va apărea o soluție din senin.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
Romaniande contacte, atunci numele său va apărea imediat ce începeți să tastați.
If that person is in your contact list, their name will pop up as soon as you start typing.
RomanianDupă părerea mea, riscul de incertitudine juridică va apărea, dacă nu vom face acest lucru.
As I see it, the risk of legal uncertainty comes if we did not do this.
RomanianIntenţionăm să facem acest lucru de fiecare dată când va apărea o schimbare în domeniul cooperării?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
RomanianCând va apărea în final o politică benefică în primul rând pentru europeni?
When will there finally be a policy that serves Europeans first?
RomanianÎn cazul în care vor apărea noi provocări, nu vom putea să închidem ochii în privinţa lor.
If new challenges should present themselves, we shall not be able to close our eyes to them.
RomanianDacă faceți clic dreapta pe elemente, vor apărea de obicei opțiuni specifice acelui element.
Right-clicking on items often brings up options specific to that item.
RomanianCu fiecare apăsare repetată a unui număr, vă apărea un alt caracter.
With each repeated press of a number, a different character appears.
RomanianAm putea beneficia considerabil de pe urma acestor relații, însă ar putea apărea și multe probleme.
We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.