Rumænsk-engelsk oversættelse af "autoritate"

RO

"autoritate" engelsk oversættelse

RO autoritate
volume_up
{feminin}

Europol nu este nici autoritate juridică, nici autoritate pentru protecţia datelor.
Europol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
Comisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Nu dorim să răpim statelor membre această autoritate, această competenţă.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
volume_up
ascendancy {substantiv}
autoritate (også: autorizare)
volume_up
authorization {substantiv}
autoritate
volume_up
dominance {substantiv}
autoritate (også: putere)
volume_up
potency {substantiv}

Eksempelsætninger "autoritate" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAcest domeniu trebuie verificat şi tipul de domeniu trebuie să fie cu autoritate.
This domain must be verified and the domain type must be authoritative.
RomanianNu trebuie să uităm că acest serviciu nu este o autoritate cu putere de decizie.
We should not forget that this service is not a decision-making body.
RomanianAți sugerat că ar trebui să institui o autoritate europeană de reglementare.
You have suggested that I should put a European regulator in place.
RomanianÎn multe cazuri, aceasta nu este şi nu va fi o autoritate europeană de reglementare.
In many cases, this is not and will not be a European regulator.
RomanianNu veţi fi nevoit să contactaţi fiecare autoritate competentă în parte.
You won't have to contact all the relevant authorities individually.
RomanianAtât forumurile oficiale, cât și cele neoficiale nu ar trebui utilizate pentru răspunsuri de autoritate.
Both official and non-official forums should not be used for authoritative answers.
RomanianPentru detalii despre normele naţionale în materie de autoritate părintească, consultaţi linkurile de mai jos.
Find out about parental responsibility rules in the country relevant to you:
RomanianAvem nevoie de control independent în întreaga UE și trebuie să avem o autoritate de reglementare independentă.
We need independent supervision across the EU and we have to have an independent regulator.
RomanianConsider că ea conferă o autoritate prea mare Comisiei.
I believe that it gives too much power to the Commission.
RomanianDnă Comisar, trebuie să ne asumăm cu fermitate şi autoritate rolul de lider pentru a se ajunge la pace.
Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
RomanianOrice autoritate care încalcă dreptul internațional maritim și dreptul umanitar trebuie să fie trasă la răspundere.
Any authorities that breached international maritime and humanitarian law must be brought to book.
RomanianDe asemenea, agenţia FRONTEX trebuie să aibă întreaga autoritate necesară pentru a combate imigraţia ilegală în mod eficient.
The FRONTEX agency must also have all the powers it needs for combating illegal immigration effectively.
RomanianÎn prezent, nu avem nicio astfel de autoritate.
RomanianDe asemenea, conferă mai multă autoritate Parlamentului European şi consolidează prerogativele UE în domeniul protecţiei mediului.
The Act also gives the European Parliament more say and strengthens EU powers in environmental protection.
RomanianAveţi autoritate asupra acestei întreprinderi.
RomanianCredeți că modelul francez ar putea fi aplicat în întreaga Europă, cu o autoritate de reglementare europeană bazată pe sistemul francez?
Do you believe that the French model could be applied throughout Europe, with a European regulator based on the French system?
RomanianTotuşi, până în prezent, dezastrul provocat de oameni care are loc în Iran nu a fost abordat de Europa cu autoritate şi coordonare.
However, the man-made disaster that is ongoing in Iran has not been met with leadership and coordination from the European side thus far.
RomanianPornind de la planul Schuman, şase ţări semnează un tratat prin care se urmăreşte plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub o autoritate comună.
Based on the Schuman plan, six countries sign a treaty to run their heavy industries – coal and steel – under a common management.
RomanianTrebuie să ne armonizăm legislaţia şi cel mai puternic semnal ar fi, fără îndoială, acela de a ne dota cu o autoritate europeană de reglementare.
We have to harmonise our legislation, and the most powerful signal would undoubtedly be to provide ourselves with a European regulator.
RomanianUE nu are nevoie de o autoritate internaţională în domeniul mediului care să o ajute în controlarea pescuitului practicat în statele sale membre.
The EU does not need an international environmental body to assist it in controlling the fishing industry practised in its Member States.