RO a bâțâi
volume_up
{verbum}

2. "mai ales despre copii"

a bâțâi
a bâțâi

3. "în apă"

a bâțâi

Eksempelsætninger "a bâțâi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCumpărarea unui joc, în lumea reală, necesită bătăi de cap precum purtarea pantofilor și ieșitul din casă.
Buying a game in the real world requires hassles like wearing shoes and leaving the house.
RomanianÎn sfârșit, câteva cuvinte despre principalele noastre bătăi de cap: politica de coeziune, ajutorul de preaderare și agențiile.
Finally, a word about our major headaches: cohesion policy, pre-accession aid and agencies.
RomanianBiblioteca nu afișează toate atributele disponibile din informațiile media, cum ar fi Album original sau Bătăi pe minut.
The library doesn't show all of the media information attributes that are available, such as Original album or Beats per minute.
Romaniana snopi pe cineva în bătăi
RomanianS-au raportat cazuri de tratamente crude şi degradante, inclusiv bătăi aplicate prizonierilor, refuzarea asistenţei medicale corespunzătoare şi presiune psihologică.
There have been a number of reports of cruel and degrading retreatment, including beatings of prisoners, denial of appropriate health care and psychological pressure.