RO a cădea
volume_up
{verbum}

1. generel

a cădea (også: a apărea, apărea, a părea, a zări)
a cădea (også: a eşua, a greși, a pica, a claca)

2. "a se lăsa"

Fără îndoială, și finanțarea acestei construcții va cădea pe umerii contribuabililor.
No doubt that will fall on the taxpayer as well.
Sunt conștientă câte familii ar cădea pradă sărăciei în cazul în care părinții și-ar pierde locul de muncă din mină.
I know how many families would fall into poverty if the fathers lost a job in the mines.
Cu cât Europa este mai prezentă în Belarus, cu atât mai repede va cădea ultimul dictator de pe continentul nostru.
The more Europe there is in Belarus, the faster the last dictator in our continent will fall.

3. "a sosi"

a cădea (også: a veni, a ajunge, a sosi, a parveni)
Sper că, în calitate de Parlament, vom putea cădea de acord cu Consiliul folosind o abordare de acest gen și că, prin urmare, acest lucru va fi și în beneficiul cetățenilor europeni.
I hope that, as Parliament, we can come to an agreement with the Council using such an approach and that, as a result, European citizens can also benefit.

4. "a se cuveni"

5. "a se prăbuși"

6. "a greși"

a cădea (også: a greși, a greşi, a păcătui)
a cădea (også: a greși, a păcătui)

7. "a scădea"

a cădea (også: a scădea, a reduce, a strânge, apleca)

8. "a se desprinde"

a cădea (også: a scădea, a descrește)

Eksempelsætninger "a cădea" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAceasta înseamnă că întrebarea cheie va fi: vom cădea de acord asupra unei strategii pe termen lung?
That means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
RomanianDe ce 27 de ţări europene nu pot cădea de acord asupra unei strategii?
Why are 27 European countries unable to agree on a strategy?
RomanianAceastă situație nu va fi pur și simplu tolerată în orice societate sau organizație: ar cădea capete.
This situation would simply not be tolerated in any company or organisation: heads would roll.
RomanianGorbaciov avea dreptate când a afirmat: "Numai cei care nu reacționează la viață vor cădea pradă pericolelor”.
Gorbachev was right when he said: 'Dangers await only those who do not react to life.'
RomanianSper că Consiliul European din februarie va cădea de acord cu privire la o nouă strategie energetică europeană.
I hope that the February European Council will agree on a new European energy strategy.
RomanianCu toate acestea, dacă vom putea cădea de acord asupra acestui subiect, atunci ne vom afla pe drumul cel bun.
However, if we can agree on this, then we will be on the right track.
RomanianCând am început cu Constituţia, normele prevedeau că fiecare stat trebuia să o ratifice, altfel cădea.
When we started with the Constitution, the rules were that every country had to ratify it or it fell.
RomanianAcesta a afirmat că alte 65 de milioane de persoane vor cădea în sărăcie extremă doar în acest an.
He said that 65 million more human beings will be plunged into extreme poverty in our world this year alone.
RomanianDacă nu putem cădea de acord asupra cauzei noastre comune, atunci nu putem spera să ne folosim de forţa noastră comună.
If we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.
RomanianCând am început cu Tratatul de la Lisabona, normele erau aceleaşi: fiecare ţară trebuia să îl ratifice sau cădea.
When we started with the Lisbon Treaty, the rules were the same: every country had to ratify it or it fell.
RomanianÎn această privinţă putem cădea de acord deocamdată.
This is where we can agree for the time being.
RomanianMă bucur că putem cădea de acord asupra acestui subiect.
I appreciate we can agree on that point.
RomanianDacă putem cădea de acord asupra unui lucru, atunci acesta este următorul: nu ne putem permite perioade atât de lungi de şovăială.
If we can agree on one thing, it is this: we cannot really afford such long periods dithering.
RomanianPrin amânarea pensionării, milioane de şomeri sub vârsta de pensionare pot cădea în capcana sărăciei.
With the possibility of delaying retirement, millions of unemployed people under the pensionable age may land in the poverty trap.
RomanianPrin posibilitatea de a amâna pensionarea, numeroşi de şomeri sub vârsta de pensionare pot cădea în capcana sărăciei.
With the possibility of delaying retirement, many unemployed people under the pensionable age may land in the poverty trap.
RomanianCeea ce au demonstrat, încă o dată, este că singurul lucru asupra căruia pot cădea de acord este opoziţia lor faţă de naţionalismul basc.
They have made it quite clear once again that the only issue they can agree on is their opposition to Basque nationalism.
RomanianCe putem numi astăzi cu adevărat minoritate, în sensul atribuit în prezent, iar statele pot cădea de acord şi pot elabora criterii uniforme?
Just what can we really call a minority though, in today's sense, and can the states agree and draw up uniform criteria?
RomanianDiscutăm doar despre posibilitatea de a cădea de acord asupra tuturor aspectelor, inclusiv asupra formei acordului, în Mexic.
What is under discussion is whether we believe that we can get all the details, including the form of the agreement, in place in Mexico.
RomanianAre nevoie de reforme şi, într-adevăr, reformele din Tratatul de la Lisabona sunt cele asupra cărora putem cădea de acord în acest moment.
It needs reform, and indeed the reforms in the Treaty of Lisbon are the reforms on which we can agree at this point in time.
RomanianDacă, până la sfârșitul anului, nu putem cădea de acord asupra bugetului și a altor probleme corelate, vor exista consecințe foarte serioase.
If we are unable to agree on the budget and other related issues by the end of the year, there will be very grave consequences.