RO a cerceta
volume_up
{verbum}

1. generel

În schimb, Comisia sau agenţia trebuie să primească sarcina de a monitoriza piaţa şi de a cerceta evoluţia acesteia.
Instead, the Commission or the agency must be given the task of monitoring the market and investigating developments.
Susțin și opinia că "statele membre ar trebui să dispună de mai mult timp pentru a cerceta dacă abrogarea directivelor ar produce incertitudine juridică”.
I also support the view that 'Member States should be given more time to investigate whether repealing the directives will lead to legal uncertainty'.
a cerceta (også: analiza, a examina, a descompune)
a cerceta
a cerceta (også: a se documenta, a analiza)
a cerceta (også: a consulta)
a cerceta
Şi aceasta va fi o ocazie pentru a cerceta aspecte legate de incendiile forestiere.
This, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
a cerceta (også: a examina)
a cerceta
a cerceta (også: a proba, a încerca)
a cerceta (også: a scormoni, a scruta, a examina)
a cerceta (også: a trece, a despărți, a examina, a cerne)
a cerceta (også: a proba, a încerca, a se strădui, a gusta)
a cerceta (også: a stabili, a verifica, a controla)
a cerceta (også: a vizita, a vedea, a călca)

2. "despre boli"

3. "a întreba"

a cerceta (også: a cere, a ruga, a întreba, a invita)
a cerceta
a cerceta
Suntem foarte conștienți de faptul că nu puteți revizui orice acord și cerceta totul, ci doar să analizați încălcările grave.
We are very well aware that you cannot review every single agreement and query everything, but can only look at serious violations.
a cerceta (også: a suna, a trâmbița, a răsuna, a sonda)

4. "a gusta"

a cerceta (også: a gusta, a încerca, a degusta)

Eksempelsætninger "a cerceta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎn cazul acordului încheiat cu Australia, încă nu a existat o revizuire pentru a cerceta cât de bine funcţionează acesta.
In the case of the agreement with Australia, there has not yet been a review of how well it is working.
RomanianÎn schimb, Comisia sau agenţia trebuie să primească sarcina de a monitoriza piaţa şi de a cerceta evoluţia acesteia.
Instead, the Commission or the agency must be given the task of monitoring the market and investigating developments.
RomanianVom cerceta cazul.