Rumænsk-engelsk oversættelse af "consilier"

RO

"consilier" engelsk oversættelse

RO consilier
volume_up
{maskulin}

consilier
volume_up
advisor {substantiv} (or adviser)
Îmi amintește puțin de declarațiile de impunere din Republica Cehă, pe care cetățenii obișnuiți nu le pot completa fără ajutorul unui consilier fiscal.
It reminds me a little of the tax return forms in the Czech Republic, which ordinary citizens cannot complete without a tax advisor.
consilier (også: consilier municipal)
volume_up
alderman {substantiv}
consilier
volume_up
councilman {substantiv}
consilier (også: sfat, avocat, consfătuire, avizare)
volume_up
counsel {substantiv}
consilier (også: sfătuitor)
volume_up
counselor {substantiv}
consilier
volume_up
judge of appeal {substantiv}
consilier (også: mentor)
volume_up
mentor {substantiv}

Eksempelsætninger "consilier" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎn plus, puteţi lua legătura cu un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
If you need additional information you can contact a European employment adviser.
RomanianDe asemenea, puteţi lua legătura cu un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
If you need additional information you can contact a European employment adviser.
RomanianDe asemenea, puteţi lua legătura cu un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
If you need further support, contact a European employment adviser.
RomanianPentru a afla ce reguli se aplică în cazul dumneavoastră, puteţi lua legătura cu un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
To find out if this is the case, contact a European employment adviser.
RomanianA făcut o partidă bună în căsătorie: s-a căsătorit cu un consilier, prieten şi suporter al lui Tony Blair, şi a ajuns în Camera Lorzilor.
She married well: she married an adviser, friend and supporter of Tony Blair and got put in the House of Lords.
RomanianPentru informaţii exacte, contactaţi administraţia fiscală de care depindeţi sau apelaţi la un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
You can ask your tax office or a European employment adviser.
RomanianPentru informaţii exacte, contactaţi administraţia fiscală de care depindeţi sau apelaţi la un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
You can ask the tax office or a European employment adviser.
RomanianÎnainte de a pleca, vă sfătuim să contactaţi un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă, pentru a afla ce prestaţii familiale vi se vor cuveni.
Before moving abroad, contact a European employment adviser to get an idea what family benefits you will be entitled to in your new country.
RomanianÎn trecut a fost consilier al preşedintelui Camerei supreme de control şi Inspector şef pentru audit intern în cadrul Ministerului de finanţe.
In the past, he has held the positions of Adviser to the President of the Supreme Chamber of Control and Chief internal audit inspector at the Ministry of Finance.
RomanianÎnainte de a pleca, vă sfătuim să contactaţi un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă, pentru a afla care sunt prestaţiile familiale care vi se vor cuveni.
Before moving abroad, contact a European employment adviser to get an idea what family benefits you will be entitled to in your new country.
RomanianAm lucrat 35 de ani ca bancher pentru investiții, director de investiții, consilier pentru investiții și strateg economic și nu am cumpărat în viața mea o bancă bună de nimic.
I spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life.
RomanianAdresându-se unui consilier european pentru ocuparea forţei de muncă, ea a aflat că trebuie să depună cererea la casa de asigurări medicale la care fusese afiliat Jan în Italia.
Els contacted a European employment adviser and found out that she should apply to the health insurance authority where her husband was registered in Italy.
RomanianDe la 1 aprilie 2006, Richard Boomer, un întreprinzător belgian în domeniul imobiliar, lucrează în calitate de consilier special al comisarului Kallas în probleme imobiliare.
Since 1 April 2006 the Belgian real estate entrepreneur, Richard Boomer, has been working as a special adviser to Commissioner Kallas on issues relating to buildings.
RomanianÎn acest sens, deputatul reprezentând Comunitatea Ucraineana din România în Parlamentul României poate fi un bun consilier şi îl recomand viitorului preşedinte al Ucrainei.
In this respect, the MP representing the Ukrainian community in Romania in the Romanian Parliament can act as a good adviser, and I recommend him to the future president of Ukraine.
RomanianÎn cadrul viitoarei Comisii doresc să creez postul de Consilier ştiinţific şef care va furniza consiliere ştiinţifică proactivă în toate etapele de dezvoltare şi elaborare a politicilor.
In the next Commission, I want to create the post of Chief Scientific Adviser, with the power to deliver proactive, scientific advice throughout all stages of policy development and delivery.