RO a cuprinde
volume_up
{verbum}

1. generel

Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
This would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aviaţia generală şi de afaceri cuprinde în principal întreprinderi mici şi mijlocii.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
a cuprinde (også: acoperi, a lega, a invada, a acoperi)
Analizăm, într-adevăr, modul în care ar putea fi extins Programul Dolcetta pentru a cuprinde noi domenii.
We are indeed looking at how our Dolcetta Programme can be further enhanced to cover new areas.
Declarations cover the following:
Aceasta cuprinde, de asemenea, reforma sistemelor de protecţie socială europene.
It also covers reform of Europe’s social security systems.
Instalarea poate cuprinde actualizări ale programelor Microsoft pe care le aveți deja.
Installation might include updates to Microsoft programs that you already have.
În același timp, îmi pot imagina ce vor cuprinde.
At the same time, I can imagine what they will include.
Windows nu cuprinde opțiunea de a efectua altă copie a unui disc pe care tocmai l-ați creat.
Windows does not include the option to make another copy of a disc you have just created.
a cuprinde (også: amesteca, a implica, a vârî)
Se preconizează că aproximativ 40 % vor cuprinde intermediari care investesc în Europa şi aproximativ 60 % în Europa Centrală şi de Est.
About 40% are expected to involve intermediaries investing in Europe and about 60% in Central and Eastern Europe.
Acordul cu Coreea de Sud conține un capitol privind dezvoltarea durabilă, care cuprinde standardele muncii, politica de mediu și un mecanism de monitorizare care va implica societatea civilă.
The agreement with South Korea contains a chapter on sustainable development, which covers labour standards, environmental policy and a monitoring mechanism that is to involve civil society.
a cuprinde (også: a prinde, a lovi, a umfla, a captura)
a cuprinde (også: a primi, a accepta, a găzdui, a prinde)
În mod evident, acest text este un compromis şi, ca urmare, nu poate cuprinde toate sugestiile formulate în vederea îmbunătăţirii sale.
It is clear that the present text is a compromise and as such cannot take on board all the suggestions made with the attention of improving it.

2. "a conține"

Cuprinde informații de la Microsoft și de la alți utilizatori de Windows.
It contains information from both Microsoft and other Windows users.
Titlul I cuprinde dispoziţiile comune privind cooperarea politică şi Comunităţile Europene.
Title I contains provisions common to political cooperation and the European Community.
Pe de altă pate, raportul dlui Pieper cuprinde o serie de lucruri clare și altele mai puțin clare.
In other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.

3. "a vedea"

as far as the eye can see
În acest sens, avem un raport echilibrat care cuprinde angajamente ce pot fi îndeplinite în mod realist și din acest motiv îl susțin pe deplin.
In this sense, we see a balanced report containing commitments that can be realistically met, which is why I strongly support it.
Acesta cuprinde educaţia şi locul tineretului pe piaţa muncii şi este justificat în această privinţă având în vedere numărul şomerilor.
This concerns education and the place of youth on the labour market and is justified in this respect when we see the numbers of unemployed.

4. "a cuceri"

a cuprinde (også: a dovedi, a câştiga, a birui, a cuceri)

5. "a îmbrățișa"

6. "a umple"

a cuprinde (også: a împlini, a umfla, a încărca, a sătura)

7. "despre simțiri"

a cuprinde (også: a prinde, apuca)
Disperarea este cea care ne cuprinde azi; acest război este o tragedie.
It is despair that grips us today; this war is a tragedy.
a cuprinde (også: a prinde, a lovi, a umfla, a captura)

8. "a ocupa"

a cuprinde (også: a ține, a stăpâni, a ocupa, a cotropi)

9. "despre somn"

a cuprinde (også: a dovedi, a răzbi, a învinge, a toropi)

10. "a socoti"

a cuprinde (også: a socoti, a calcula, a număra)

11. "cu privirea"

a cuprinde (også: a primi, a accepta, a găzdui, a prinde)
În mod evident, acest text este un compromis şi, ca urmare, nu poate cuprinde toate sugestiile formulate în vederea îmbunătăţirii sale.
It is clear that the present text is a compromise and as such cannot take on board all the suggestions made with the attention of improving it.

Eksempelsætninger "a cuprinde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCând focul cuprinde o pădure, acesta se stinge doar după ce a ars întreaga pădure.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
RomanianBugetul Parlamentului European cuprinde mai mult decât doar aceste modificări.
The European Parliament's budget consists of more than just these amendments.
RomanianAcesta este rezultatul acestui val de ultraliberalism care cuprinde astăzi lumea.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
RomanianAviaţia generală şi de afaceri cuprinde în principal întreprinderi mici şi mijlocii.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
RomanianAceastă iniţiativă cuprinde 14 ţări cu o populaţie care depăşeşte 200 de milioane.
This initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.
RomanianMulte dintre propunerile pe care le cuprinde se suprapun cu diverse alte inițiative.
Many of the proposals featuring in it overlap with various other initiatives.
RomanianÎn primul rând, structura strategiei Europa 2020 cuprinde câteva orientări integrate.
Firstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
RomanianNu doresc să insist asupra propunerilor concrete pe care le cuprinde raportul.
I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
RomanianDeclaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
RomanianRaportul cuprinde, din nefericire, atât lipsuri grave, cât şi revendicări adresate greşit.
The report unfortunately comprises both serious lacks and misdirected demands.
RomanianTurcia se adaptează la UE şi acest lucru cuprinde şi domeniul privatizării.
Turkey is adapting to the EU and this includes the area of privatisation.
RomanianPurble Place cuprinde, de fapt, trei jocuri: Comfy Cakes, Purble Shop și Purble Pairs.
Purble Place is actually three games in one: Comfy Cakes, Purble Shop, and Purble Pairs.
RomanianTitlul I cuprinde dispoziţiile comune privind cooperarea politică şi Comunităţile Europene.
Title I contains provisions common to political cooperation and the European Community.
RomanianCuprinde informații de la Microsoft și de la alți utilizatori de Windows.
It contains information from both Microsoft and other Windows users.
RomanianPe de altă pate, raportul dlui Pieper cuprinde o serie de lucruri clare și altele mai puțin clare.
In other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
RomanianAceasta cuprinde, de asemenea, reforma sistemelor de protecţie socială europene.
It also covers reform of Europe’s social security systems.
RomanianTeritoriul său cuprinde şi insulele Sicilia, Sardinia şi Elba, precum şi alte 70 de insule mai mici.
It includes the islands of Sicily, Sardinia, Elba and about 70 other smaller ones.
RomanianAceasta deoarece Windows 7 cuprinde o serie întreagă de teme diferite.
That's because Windows 7 features a whole bunch of different themes.
RomanianParteneriatul cuprinde o dimensiune bilaterală care este adaptată pentru fiecare ţară parteneră.
The partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
RomanianZona unde trebuie să facem progrese cuprinde trei elemente: accesului la piață, mobilitate și bani.
The area where we need to progress is the three Ms, Market access, Mobility and Money.