Rumænsk-engelsk oversættelse af "de-a lungul"

RO

"de-a lungul" engelsk oversættelse

RO de-a lungul
volume_up
{adverbium}

de-a lungul (også: împreună, în lungul, dealungul)
volume_up
along {adv.}
Va dura pentru Belarus şi vor fi multe obstacole de-a lungul drumului.
It will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
Cooperăm bine cu NATO în Bosnia şi Herţegovina şi de-a lungul coastei Somaliei.
We work well with NATO together in Bosnia and Herzegovina and along the coast of Somalia.
Glisați degetul sau mouse-ul de-a lungul bordurilor pentru a vă deplasa pe ecran.
Drag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
de-a lungul (også: alături, lângă)
Doamnelor şi domnilor, dacă suntem dedicaţi necesităţii de a ne proteja apele, nu putem să creăm lacuri otrăvite cu cianură de-a lungul râurilor şi lacurilor noastre.
Ladies and gentlemen, if we are serious about the need to protect our waters, we cannot create cyanide-poisoned lakes alongside our rivers and lakes.

Lignende oversættelser "de-a lungul" på engelsk

de adverbium
English
de præposition
de konjunktion
a substantiv
English
a verbum
a interjektion
a præposition
English

Eksempelsætninger "de-a lungul" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianDe asemenea, acești primi ani pun bazele învățării de-a lungul vieții copiilor.
Furthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
RomanianAcest lucru marchează sfârşitul unui proces derulat de-a lungul acestui mandat.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
RomanianÎn Kosovo, stabilitatea a fost menţinută de-a lungul evoluţiilor majore de anul trecut.
Stability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
RomanianDnă președintă, am avut o serie de incidente ca acesta de-a lungul anilor.
Madam President, we have had a number of incidents like this over the years.
RomanianDe-a lungul procesului, Grupul PPE a adoptat o atitudine flexibilă și constructivă.
Throughout the process the PPE Group has been flexible and constructive.
RomanianSunteţi satisfăcut de realizările dumneavoastră de-a lungul ultimilor cinci ani?
Are you satisfied with your achievements over the past five years?
RomanianDe-a lungul secolelor, libertatea de mişcare a oamenilor a fost sever îngrădită în Europa.
Over the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
RomanianDe-a lungul deceniilor, moneda unică europeană a fost o idee pe care doar câţiva o împărtăşeau.
Over the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.
RomanianDe-a lungul anilor s-au înregistrat progrese considerabile în această privinţă.
Considerable progress has been made in this regard down the years.
RomanianSute de mii de animale călătoresc acum cu stăpânii lor în fiecare an de-a lungul Europei.
Hundreds of thousands of animals now travel with their owners each year across Europe.
RomanianDe-a lungul anilor, am observat scăderea semnificativă a numărului neregulilor.
Over the years we have seen irregularities decrease significantly.
RomanianMă întreb doar de ce, de-a lungul ultimilor ani, liderii noștri UE au încercat să-l farmece.
I just wonder why, over the past years, our EU leaders have been trying to charm him.
RomanianDe asemenea, sprijinim cercetarea şi dezvoltarea, precum şi învăţarea de-a lungul vieţii.
We also support research and development, as well as lifelong learning.
RomanianEa evoluează, progresează și, din păcate, de asemenea, regresează de-a lungul timpului.
It evolves, progresses and, unfortunately, also regresses over time.
RomanianMetodele de învăţare trebuie să fie mai flexibile şi mai accesibile de-a lungul întregii vieţi.
Learning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
RomanianDoctrina care a fost aplicată de-a lungul ultimilor 20 de ani a eşuat în mod spectaculos.
The doctrine applied over the last 20 years has failed spectacularly.
RomanianAş dori să le mulţumesc colegilor pentru tot ajutorul domniilor lor de-a lungul anilor.
I would like to thank colleagues for all their help over the years.
RomanianDe-a lungul anilor, rolul tradițional al misiunilor de pace s-a schimbat.
Over the years, the traditional role of peace missions has changed.
RomanianAceste aspecte fac parte din acţiunile pe care le-am întreprins cu Turcia de-a lungul timpului.
This is precisely part of the work we have been developing with Turkey over the years.
RomanianPrin urmare, este firesc că de-a lungul anilor această relaţie s-a aprofundat şi îmbunătăţit.
It is therefore natural that over the years this relationship has deepened and improved.