Rumænsk-engelsk oversættelse af "exact"

RO

"exact" engelsk oversættelse

volume_up
exact {adj. m}
volume_up
exact! {interj.}
EN

"exact" rumænsk oversættelse

RO

RO exact
volume_up
{adjektiv maskulin}

Evident, programul şi conţinutul exact se vor decide până la următoarea Comisie.
Obviously the exact timescales and contents will be decided by the next Commission.
Anul acesta se întâmplă exact acelaşi lucru cu coridoarele de marfă europene.
This year, the exact same thing is happening with the European freight corridors.
Exact acelaşi Tratat de la Lisabona pe care l-au respins 53% dintre alegători
The exact same Treaty of Lisbon that 53% of the voters rejected.
Un titlu şi mai exact ar fi fost "Pactul de stabilitate pentru creştere”.
An even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
EGNOS este de zece ori mai exact decât este GPS în prezent.
EGNOS is ten times more accurate than GPS at present.
Astfel, alocarea SIFMI se va efectua în mod corespunzător începând cu anul 2010, iar VNB se va putea calcula mai exact.
This ensures that the allocation of the FISIM is properly carried out from 2010, resulting in a more accurate calculation of the GNI.
exact (også: precis)
Este exact opusul medicinei - este crimă.
That is the precise opposite of medicine - it is murder.
De aceea adresez întrebarea: care sunt victimele discriminării noastre, ca să fiu mai exact?
This is why I am asking the question: whom are we discriminating against to be more precise?
Let me be more precise.

Synonymer (engelsk) for "exact":

exact

Eksempelsætninger "exact" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianEste exact ce s-a întâmplat şi acum toată lumea se plânge de speculatorii străini.
That is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
RomanianCred că trebuie să ne întrebăm ce înseamnă exact responsabilitatea economică.
I believe that we should ask ourselves what economic responsibility actually means.
RomanianMai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:
But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
RomanianAcest raport face din Europa 2020 exact cadrul viitorului buget european.
This report makes Europe 2020 the very framework of the future European budget.
RomanianMai exact, aş dori să ştiu dacă afacerea Battisi poate fi inclusă ca problemă urgentă.
Specifically, I would ask if the Battisti affair can be included as an urgent matter.
RomanianMai exact, ea trebuie poată ieși din stivă, fără a muta alte plăcuțe.
That is, it must be capable of coming off the pile without moving other tiles.
RomanianȘtim că lucrurile nu sunt exact așa cum ar trebui să fie în ceea ce privește Schengen.
We know that not everything is as it should be with regard to Schengen.
RomanianAceastă afirmaţie descrie exact voinţa şi calea urmată de lucrători.
This statement truly illustrates the will of and the path being taken by the workers.
RomanianUniunea este o creaţie orwelliană, în care cuvintele semnifică exact opusul a ceea ce se spune.
This Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said.
RomanianUnii le consideră prea aspre, dar eu cred că ele reflectă exact acel sentiment de frustrare.
Some people find them too strong, but I think they reflect that sense of frustration.
RomanianÎn ultimii 10-20 de ani, mai exact, violenţa împotriva creştinilor copţi a crescut enorm.
Over the last 10 to 20 years, specifically, violence against Copts has grown enormously.
RomanianExtindeți soluția ERP astfel încât să se potrivească exact nevoilor afacerii dvs.
Extending ERP solutions to meet the real needs of your business
RomanianMai exact, nu sunt menţionate măsuri concrete pentru combaterea şomajului.
Specifically, there are no concrete measure to combat unemployment.
RomanianN-am putea face mai mult, şi aţi putea fi mai exact asupra celor întreprinse până acum?
Could we not do more, and could you perhaps be more specific about what has been done so far?
RomanianEste regretabil că vedem că cetăţenii noştri se îndreaptă exact în cealaltă direcţie.
It is too bad then that we are seeing our citizens moving in completely the opposite direction.
Romanian. - De fapt, am făcut exact acest lucru.
President of the Commission. - And, in fact, that is what we have been doing.
RomanianDacă doreşte să desfiinţeze o graniţă, trebuie să ştie exact până unde se întinde respectiva graniţă.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
RomanianMă refer, mai exact, la modelul parteneriatului public-privat.
To be specific, I am talking here about the public-private partnership model.
RomanianVoi merge foarte repede, după exact un minut, vă voi întrerupe.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
RomanianRaportul indică în mod exact că politica forestieră ține de responsabilitatea statelor membre.
The report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.