RO a examina
volume_up
{verbum}

1. generel

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
a examina (også: analiza, a cerceta, a descompune)
Intenţia a fost să se efectueze un raport interimar, care, desigur, este la fel de important, pe care îl vom examina şi îl analiza, însă se prevăzuse că evaluarea finală va sosi în 2012.
The intention was for there to be an interim report, which of course is just as important and which we will look at and analyse, but that the final assessment would come in 2012.
a examina (også: a pătrunde)
a examina (også: a cerceta)

2. "a inspecta"

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?

3. "a judeca"

Comisia va examina necesitatea de a creşte valoarea cerinţei de reţinere, ţinând cont de evoluţiile internaţionale.
The Committee will consider the need for an increase of the retention requirement, taking into account international developments.
Autoritățile lituaniene sunt în proces de a examina aceste schimbări.
The Lithuanian authorities are in the process of considering these changes.
Vom examina cu atenție toate recomandările formulate în raportul Parlamentului, în paralel cu derularea și implementarea treptată a politicii noastre de investiții.
We will carefully consider all recommendations put forward in Parliament's report, while progressively developing and implementing our investment policy.

4. "a explora"

5. "a cerceta"

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Dle Salafranca, regret, dar nu mai putem examina motivele deputaţilor din Parlamentul European exprimate mai devreme.
Mr Salafranca, I am very sorry, but it is no longer possible for us to investigate the motives of the Members of Parliament from earlier today.
a examina (også: a cerceta, a scormoni, a scruta)

Eksempelsætninger "a examina" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianFaptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
That is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
RomanianComisia le va examina în mod cert într-o manieră constructivă, pragmatică şi deschisă.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
RomanianEi vor examina şi dificultăţile specifice cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare.
They will also be looking at the particular challenges facing developing countries.
RomanianConştiinţa Europei nu poate fi curată fără a ne examina şi a ne reaminti complet trecutul.
Europe's conscience cannot be clear without fully examining and remembering the past.
RomanianAutoritățile lituaniene sunt în proces de a examina aceste schimbări.
The Lithuanian authorities are in the process of considering these changes.
RomanianUrmătorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pentru a examina și imprima paginile Web.
The following table describes shortcuts used to preview and print webpages.
RomanianTabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru a examina și a imprima pagini Web.
The following table describes shortcuts used to preview and print webpages.
RomanianPrin urmare, Consiliul European va examina, de asemenea, aceste chestiuni.
That is why the European Council will also look at these issues.
RomanianPentru a examina orice modificări efectuate pe ecran complet, faceți clic pe Examinare.
To preview any changes you've made at full screen, click Preview.
RomanianMicrosoft își rezervă dreptul de a examina conținutul în scopul implementării acestui acord.
Microsoft reserves the right to review content for the purpose of enforcing this agreement.
RomanianPentru a examina orice sunet din lista Evenimente program, faceți clic pe sunet, apoi pe Testare.
To preview any sound in the Program Events list, click the sound, and then click Test.
RomanianPentru a examina orice sunet din lista Sunete, apăsați pe butonul Redare.
To preview any sound in the Sounds list, press the Play button.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați cronologia pentru a examina sau modifica durata clipurilor din proiect.
You can use the timeline to review or modify the timing of clips in your project.
RomanianPentru a examina o altă fereastră, indicați către o altă imagine redusă.
To preview a different window, point to a different thumbnail.
RomanianAveți posibilitatea să faceți clic pe Redare sub monitor, pentru a examina modul în care arată tranziția.
You can click Play under the monitor to see a preview of what the transition looks like.
RomanianAveți posibilitatea să faceți clic pe Redare sub monitor, pentru a examina modul în care arată efectul.
You can click Play under the preview monitor to see a preview of what the effect looks like.
RomanianÎnainte de a examina mesajele din folderul Inbox, să scriem și să trimitem cuiva un mesaj de poștă electronică.
Before we look at the messages in your Inbox, let's write and send an e‑mail to someone.
RomanianÎn cadrul acestei reuniuni, se va examina recenta decizie pronunţată de Curtea de Justiţie în cauza C-549/07.
During this meeting, the Court of Justice's recent decision over case C-549/07 will be examined.
RomanianComisia are misiunea de a examina dacă un stat membru îşi respectă obligaţiile în conformitate cu tratatele.
It is up to the Commission to judge whether a Member State is meeting its obligations under the treaties.
RomanianSper că Comisia va examina cu atenţie raportul Dorfmann pe care l-am transformat în propriul nostru raport.
I hope that the Commission will look closely at the Dorfmann report that we have made into our own report.