Rumænsk-engelsk oversættelse af "a extrage"

RO

"a extrage" engelsk oversættelse

RO a extrage
volume_up
{verbum}

1. generel

a extrage (også: a trage, a scoate, a săpa, a extrage)
Pentru a extrage un singur fișier sau folder, faceți dublu clic pe folderul comprimat pentru a-l deschide.
To extract a single file or folder, double-click the compressed folder to open it.
Pentru a extrage 1 g de aur, este necesar să se mute şi să se trateze, în medie, 5 000 de kg de minereu.
To extract 1 g of gold, it is necessary to move and treat, on average, 5 000 kg of ore.
., aceasta ar putea extrage datele din index.
If someone were to gain access to your computer, they could extract your data from the index.
a extrage (også: a deriva)
a extrage (også: a scormoni)
a extrage (også: a stoarce, a lungi)

2. "a alege"

a extrage (også: a trage, a scoate, a săpa, a extrage)
Pentru a extrage un singur fișier sau folder, faceți dublu clic pe folderul comprimat pentru a-l deschide.
To extract a single file or folder, double-click the compressed folder to open it.
Pentru a extrage 1 g de aur, este necesar să se mute şi să se trateze, în medie, 5 000 de kg de minereu.
To extract 1 g of gold, it is necessary to move and treat, on average, 5 000 kg of ore.
., aceasta ar putea extrage datele din index.
If someone were to gain access to your computer, they could extract your data from the index.

Eksempelsætninger "a extrage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianDin acestea, Windows extrage numărul de mutări necesare pentru a termina un joc.
From this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
RomanianÎn caseta de dialog Copiere CD, faceți clic pe Da pentru a extrage pistele pe computer.
In the Copy CD dialog box, click Yes to rip the tracks to your computer.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați Playerul pentru a extrage piste de pe CD-uri audio.
You can use the Player to rip tracks from your audio CDs.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați Playerul pentru a extrage melodii din CD-uri audio.
You can use the Player to rip tracks from your audio CDs.
RomanianPlayerul descarcă grafica albumului când extrage conținutul audio de pe un CD.
The Player downloads album art when you rip a CD.
RomanianExtrage datele de cutie poştală dintr-o cutie poştală Hosted Exchange.
Extracts mailbox data from a Hosted Exchange mailbox.
RomanianVeți extrage din aceste coloane pentru a construi patru stive:
You'll draw from these columns to build your four stacks:
RomanianActivitatea Obţinere extrage meta-obiectul din cutia poştală.
The Get task extracts the mailbox meta-object.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați Windows Media Player pentru a extrage (sau copia) piste de pe CD-urile audio pe computer.
You can use Windows Media Player to rip (or copy) tracks from your audio CDs onto your computer.
RomanianPentru a extrage muzică de pe un CD, procedați astfel:
To rip music from a CD, do the following:
RomanianNu trebuie să uităm acest aspect atât atunci când planificăm rutele de transport, cât şi când forăm pentru a extrage petrolul.
This is something that needs to be kept in mind both when planning shipping routes and when drilling for oil.
RomanianNu aveți posibilitatea de a alege baza de date online sau furnizorul pe care îl utilizează Playerul atunci când extrage conținutul audio de pe un CD.
You cannot change which online database or data provider the Player uses when ripping CDs.
RomanianCând extrage conținutul audio de pe un CD, Playerul denumește fișierele și apoi stochează fișierele în subfoldere, în funcție de numele artistului și numele albumului.
When the Player rips a CD, it names the files, and then stores the files in subfolders based upon the artist and album names.
RomanianEste posibil să se fi adăugat informații incorecte atunci când ați extras melodiile de pe CD sau pentru că ați utilizat alt program pentru a extrage CD-urile.
Incorrect information might have been added when you ripped the tracks from the CD or because you used another program to rip your CDs.
RomanianConsiderăm că modalitatea de abordare a celor trei planuri actuale de investiţii pentru a extrage aur în Grecia ar trebui să fie interzicerea acestei tehnici.
We consider that the three current investment plans to mine gold using cyanide in Greece should be dealt with by banning this technique.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați Windows Media Player pentru a extrage (sau a copia) piste de pe CD-uri audio pe computer, după care pistele extrase devin fișiere pe computer.
You can use Windows Media Player to rip (or copy) the tracks from your audio CDs onto your computer, after which the tracks that you rip become files on your computer.
RomanianAvem nevoie de un obiectiv mult mai ambițios pentru a conduce piața și pentru a ne asigura că se înființează întreprinderi care să poată extrage elementele utile din aceste bunuri.
We need a much more ambitious target in order to drive the market and to make sure that companies are set up which can strip the useful elements out of these goods.
RomanianSistemul de protecție a drepturilor fundamentale trebuie să fie cuprinzător, accesibil și util, deoarece valoarea întregii structuri rezidă în ceea ce pot extrage din ea cetățenii UE.
The system of protection of fundamental rights must be comprehensible, accessible and effectively useful, as the entire structure is only worth as much as the citizens of the EU can assert from it.