Rumænsk-engelsk oversættelse af "a figura"


Mente du:figură
RO

"a figura" engelsk oversættelse

RO a figura
volume_up
{verbum}

1. generel

a figura (også: a juca, a se juca, a doini, a cânta)

2. "a fi"

a figura (også: a fi, a exista, a însemna, a trăi)
Scopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
Your goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
But you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Acum, desigur, este timpul să alegem preşedintele - cea mai importantă figură a Uniunii Europene pe plan mondial.
Now, of course, it is time to pick the President - the big global figurehead of the European Union.

3. "a apărea"

a figura (også: a apărea, apărea, a părea, a zări)

4. "a se găsi"

a figura (også: a constata, a se găsi)

5. "a fi prezent"

a figura

Eksempelsætninger "a figura" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianDe exemplu, :) arată ca o figură zâmbitoare atunci când o priviți dintr-o parte.
For example, :) looks like a smiling face when you look at it sideways.
RomanianScopul: să faceți ca figura Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
The goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
RomanianScopul: să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
Your goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
RomanianScopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
Your goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
RomanianAcum, desigur, este timpul să alegem preşedintele - cea mai importantă figură a Uniunii Europene pe plan mondial.
Now, of course, it is time to pick the President - the big global figurehead of the European Union.
RomanianÎnsă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
But you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
RomanianFaceți clic pe figura persoanei pe care doriți să o etichetați, apoi fie tastați un nume, fie selectați un nume din listă.
Click the face of the person you want to tag, and either type a name or select one from the list.
RomanianAvem o figură importantă, un coordonator al Uniunii Europene pentru lupta împotriva terorismului, ale cărui discursuri sunt foarte interesante.
We have an important figure, a Counter-Terrorism Coordinator, whose speeches are very interesting.
RomanianConsultaţi figura reprezentând un ansamblu de contacte tipice de baterie InstaLoad, potrivindu-se la contactele pozitive sau negative.
Refer to the figure representing a typical Instaload battery contact assembly accommodating either positive or negative contacts.
Romanianfigură din balet realizată de două persoane
RomanianDl Rosales nu este doar un democrat excepţional, pe care trebuie să-l apărăm; este şi o figură simbolică pentru democraţia din America Latină.
Mr Rosales is not only an outstanding democrat, whom we must defend; he is also a symbolic figure for democracy in Latin America.
Romanianfigură (pe o carte de joc)
Romanianfigură (pe o carte de joc)
RomanianFigura...reprezintă...
RomanianFigura...arătând...
RomanianDeci se pricepe la a afişa o figură serioasă şi a înăbuşit cu hotărâre orice încercare în Camera Lorzilor de organizare a unui referendum pentru cetăţenii britanici.
So she is good at keeping a straight face, and she vigorously crushed any attempt in the House of Lords for the British people to have a referendum.
Romanian"Condamnă asasinarea brutală a lui Maksharip Aushev, un cunoscut militant pentru drepturile omului şi o figură a opoziţiei, care a fost împuşcat mortal în Inguşetia;”.
'Condemns the brutal assassination of Maksharip Aushev, a popular human rights activist and an opposition figure who was shot dead in Ingushetia;'.
RomanianV-aţi ales o nouă instituţie şi un nou rol, care sunt în mod fundamental două roluri, în două instituţii, şi deveniţi o figură dublă, în orice caz.
You have chosen for yourself a new institution and a new role, which are essentially two roles in two institutions, and you are becoming a double figurehead, as it were.
RomanianLocul de desfăşurare a summitului va fi Nijni Novgorod, Gorki în era sovietică, unde principala figură a conştiinţei sovietice, Andrei Sakharov, a fost exilat timp de mulţi ani.
The summit venue will be Nizhny Novgorod, in Soviet times, Gorky, where the key figure of Soviet conscience, Andrei Sakharov, was banished for many years.