RO a juca
volume_up
{verbum}

1. generel

a juca (også: a se juca, a juca, a figura, a doini)
Statele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
The EU Member States in the region can play an important role in this process.
Serviciul european pentru acţiune externă va juca un rol decisiv în acest sens.
The External Action Service will play a decisive role in this regard.
Dle comisar Barnier, Parlamentul va juca un rol în îndeplinirea acestui obiectiv.
Commissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
a juca (også: a disputa)
G20 a jucat şi va juca în continuare un rol central în cadrul acestui proces.
The G20 has played, and will continue to play, a central part in this.
Cred că Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională pot juca un rol imens.
I think there is a huge role to be played here by the European Union and the international community.
Nu se poate juca o cupă decât dacă cineva a jucat una într-un tur precedent.
You can't play a heart unless someone has played one in a previous trick.
a juca
Serviciul european pentru acţiune externă va juca un rol decisiv în acest sens.
The External Action Service will play a decisive role in this regard.
Statele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
The EU Member States in the region can play an important role in this process.
Dle comisar Barnier, Parlamentul va juca un rol în îndeplinirea acestui obiectiv.
Commissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
Raportul a primit votul meu deoarece împuternicirea cetățenilor individuali pentru a juca un rol în modelarea societății reprezintă un pas pozitiv.
The report received my vote because allowing individual citizens to play a part in shaping society represents a positive step.
a juca

2. "pentru bani"

a juca
În ultimă instanţă, decizia de a juca sau nu este una personală, iar individul trebuie să fie responsabil pentru consecinţe.
Ultimately, the decision on whether or not to gamble is a personal decision and the individual must be responsible for the consequences.
Totuşi, interzicând tinerilor de a mai juca nu ne va duce la nici un rezultat.
However, banning young people from gambling will not get us anywhere.
În special, nu sunt convins că este posibil să vorbim despre a juca jocuri de noroc "în mod responsabil” pe internet.
In particular, I am not convinced that it is possible to speak of 'responsible' gambling on the Internet.

3. "a juca jocuri"

a juca
Va trebui să fiți conectați la Internet pentru a juca acest tip de joc.
You'll need to be connected to the Internet to play this type of game.
Restricții de joc - Limitați jocurile pe care le pot juca copiii.
Game restrictions—Limit the games your kids can play.
Puteţi juca acest joc cu alţii, dar nu cu noi.
You can play that game with others, but not with us.

4. "un rol"

Luminiţa de la capătul tunelului nu este protecţionismul, ci libera circulaţie, iar Actul privind piaţa unică are potenţialul de a echipa Europa pentru a-şi juca rolul global.
The light at the end of the tunnel is not protectionism, it is free movement, and the new Single Market Act has the potential to equip Europe to play its global role.

5. "a-și petrece timpul"

6. "a dansa"

a juca (også: a dansa, a tropăi)

7. "a flutura"

8. "a se distra"

a juca (også: a zburda)
a juca (også: a zburda, a hârjoni, a juca)
Dnă președintă, aș dori să vorbesc despre rolul pe care îl poate juca sportul în creșterea prosperității economice în regiunile noastre.
Madam President, I wanted to speak about the role that sport can play in increasing economic prosperity in our regions.
a juca (også: a juca)

9. "a risca"

a juca (også: a se risca, a se aventura)
a juca
Serviciul european pentru acţiune externă va juca un rol decisiv în acest sens.
The External Action Service will play a decisive role in this regard.
Statele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
The EU Member States in the region can play an important role in this process.
Dle comisar Barnier, Parlamentul va juca un rol în îndeplinirea acestui obiectiv.
Commissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
a juca

10. "la șah"

(Dacă dați dublă, numerele de pe ambele zaruri se pot juca de două ori, deplasându-vă până la patru piese.)
(If you roll doubles, you can play the numbers on both dice twice, moving up to four stones.)
În general, această nouă şansă poate juca un rol semnificativ în îndreptarea procesului de revizuire a TNP în direcţia corectă.
Generally speaking, this new opportunity may play a significant role in moving the NPT review process in the right direction.

11. "a glumi"

a juca (også: a zburda, a hârjoni, a juca)
Dnă președintă, aș dori să vorbesc despre rolul pe care îl poate juca sportul în creșterea prosperității economice în regiunile noastre.
Madam President, I wanted to speak about the role that sport can play in increasing economic prosperity in our regions.
a juca (også: a juca)

12. "în glumă"

a juca

Eksempelsætninger "a juca" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Romanian Ce rol consideră Comisia că va juca Africa de Sud în negocierile pentru APE complete?
 What role does the Commission see South Africa playing in full EPA negotiations?
RomanianDacă nu reuşim acest lucru, Europa nu va conta şi nu va juca un rol pe scena mondială.
If we fail to achieve this, Europe will not count and will not be involved.
RomanianTotuşi, interzicând tinerilor de a mai juca nu ne va duce la nici un rezultat.
However, banning young people from gambling will not get us anywhere.
RomanianAceasta este calea de a asigura că ţara va juca un rol esenţial în această regiune a lumii.
This is the key to ensuring that the country plays a major role in this region of the world.
RomanianSper că va juca un rol important în provocarea dezbaterii politice.
I hope that it will be important for provoking political debate.
RomanianPoate că sună ca şi cum aş juca un model de virtute; nu o fac.
Maybe it sounds like I am taking the high moral ground; I am not.
RomanianSper că Parlamentul va juca un rol activ în această strategie.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
RomanianAlături de inițiativa juridică efectivă, va juca un rol important în provocarea dezbaterii politice.
Alongside the actual legal initiative, it will have an important role in provoking political debate.
RomanianParlamentul European a luptat pentru a-şi păstra rolul şi va juca acest rol mai ferm în viitor.
The European Parliament has fought to retain its role and will perform its role more forcefully in future.
RomanianÎn rolul pe care îl veţi juca în următoarele şase luni, veţi vorbi şi în numele oamenilor din ţara mea.
In your role now for the next six months, you are also speaking on behalf of people from my country.
RomanianAceastă strategie va avea o dimensiune externă eficace, în care politica noastră comercială va juca un rol important.
This strategy will have an effective external dimension in which trade policy plays a key role.
RomanianBineînţeles, mă refer aici la alegerea următorului preşedinte al Consiliului şi la rolul pe care acesta îl va juca.
I refer, of course, to the selection of the next President of the Council and the role he will take.
RomanianÎn special, nu sunt convins că este posibil să vorbim despre a juca jocuri de noroc "în mod responsabil” pe internet.
In particular, I am not convinced that it is possible to speak of 'responsible' gambling on the Internet.
RomanianEl nu va putea juca rolul unei structuri de guvernanţă.
It will not do as a governance structure.
RomanianAm impresia că europenii sunt departe de a juca rol principal în domeniul politicilor climatice.
I have the impression that the Europeans are still a long way from playing an appropriate leading role in the area of climate policy.
RomanianNu putem juca rolul de lider pe care îl presupune poziția numărul unu dacă nu facem alegerile care trebuie făcute.
You cannot get a number one position, which is indeed the leader's role, if you are not taking the choices that need to be taken.
RomanianAșadar, BEI va juca un rol esențial.
So the EIB will be absolutely essential.
RomanianPoate Comisia să mă informeze despre rolul nepolitic pe care îl va juca pentru a creşte prezenţa la vot în alegerile europene?
Can the Commission inform me of what non-party role it will be playing to increase voter turnout in the European elections?
Romaniannu juca totul pe o singură carte
RomanianPrin urmare, o remediere rapidă a acestei situaţii ar juca un rol fundamental în recuperarea economică pe care o dorim cu toţii.
Consequently, an immediate reversal in this situation is a fundamental parameter in the economic recovery which we are seeking.