Rumænsk-engelsk oversættelse af "a manifesta"

RO

"a manifesta" engelsk oversættelse

RO a manifesta
volume_up
{verbum}

Uneori, computerul nu va manifesta simptome, chiar dacă se execută un program spion.
Sometimes your computer will show no symptoms, even if a spyware program is running.
Este încurajator că statele membre manifestă cu adevărat interes în furnizarea de date.
The Member States do actually show interest in providing data, which is encouraging.
Uneori, computerul nu va manifesta niciun simptom, chiar dacă se execută un program spion.
Sometimes your computer will show no symptoms, even if a spyware program is running.
a manifesta (også: a apărea, apărea, a părea, a zări)
Cetățenii sirieni manifestă de aproape două luni și nu trebuie să fie lăsați singuri în lupta în favoarea democrației.
Syria's citizens have been demonstrating for nearly two months and they must not be left on their own to fight for democracy.
Votul meu de astăzi este o expresie a neîncrederii mele şi a vigilenţei politice pe care o voi manifesta pe parcursul acestui mandat.
My vote today is an expression of my mistrust and of the political vigilance that I will demonstrate throughout this term of office.
Pentru a manifesta atașamentul față de valorile democratice, liderii ucraineni trebuie să adopte o legislație electorală conformă cu normele internaționale.
To demonstrate their commitment to democratic values, Ukraine's leaders must adopt electoral legislation which complies with international standards.
a manifesta (også: a lega, a exprima, a reda, a traduce)
UE va continua să se extindă, întrucât numărul ţărilor care manifestă interes faţă de aderare este în creştere.
The EU will continue to grow as an increasing number of countries express interest in membership.
a manifesta (også: a exterioriza)
volume_up
to externalise {vb.} [brit.eng.]
a manifesta (også: a vădi, a exprima, a manifesta)
Astăzi, solidaritatea se manifestă în profunzimea crizei.
Today, solidarity is manifesting itself in the depth of the crisis.
Această prezenţă activă se manifestă în prezent la nivelul negocierilor asupra acordului de asociere, care se apropie de sfârşit.
That active presence is currently manifesting itself in the negotiations over the association agreement, which are about to come to a head.
UE ar trebui să îşi asume responsabilitatea în ceea ce priveşte încălzirea globală, care se manifestă foarte tare sub forma creşterii temperaturii.
The EU should take responsibility when it comes to global warming, which manifests itself very much in the form of temperature increases.
a manifesta (også: a exprima, a enunţa)

Eksempelsætninger "a manifesta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAnimalele vaccinate pot fi şi ele purtătoare ale bolii fără a manifesta simptome.
Vaccinated animals can also be carriers of the disease without displaying a symptom.
RomanianActorii de pe piață manifestă reticență în eliminarea instrumentelor de plată naționale.
Market participants seem to be reluctant to abolish national payment instruments.
RomanianAceasta este regula în general, iar în acest sector se manifestă cu precădere.
This is the case in general, and in this sector in particular.
RomanianEuropa este mai puternică atunci când se manifestă solidaritatea europeană.
Europe becomes stronger whenever European solidarity is shown.
RomanianNu există soluţii naţionale pentru probleme care se manifestă la nivel european.
There are no national solutions to Europe-wide problems.
RomanianSituaţia din Iran cauzează o nelinişte profundă care se manifestă şi la nivel internaţional.
The situation in Iran is causing rising alarm, and this is also true at international level.
RomanianSolidaritatea europeană se manifestă doar arareori și cu dificultate.
European solidarity is being shown with difficulty and sparingly.
RomanianTrebuie să luptăm împotriva discriminării indiferent de unde s-ar manifesta ea, nu doar la locul de muncă.
We need to fight discrimination wherever it is found not just in the workplace.
RomanianAstăzi, solidaritatea se manifestă în profunzimea crizei.
Today, solidarity is manifesting itself in the depth of the crisis.
RomanianCu toate acestea, Elveția manifestă de mult timp interes pentru programele noastre de educație și pentru tineret.
However, Switzerland has, for a long time, shown interest in our education and youth programmes.
RomanianDomnule preşedinte, în atitudinea noastră faţă de regiunea arctică se manifestă un fel de schizofrenia culturală.
Mr President, a sort of cultural schizophrenia is apparent in our attitude to the Arctic region.
RomanianDar în Irak, a-ți manifesta în mod deschis credința creștină aproape că a devenit un semn de curaj excepțional.
In Iraq, however, being open about your Christian faith has almost become a mark of exceptional courage.
RomanianMă bucur că administraţia americană îşi manifestă dorinţa de a aprofunda şi a dezvolta relaţiile cu noi.
I am very pleased that the American administration is showing such a desire to deepen and develop our relations.
RomanianVoluntariatul se manifestă în multe sectoare, dar există specificităţi structurale în domeniul sportului.
While volunteering takes place in many sectors, there are structural specificities regarding the field of sport.
RomanianSe manifestă o dependenţă prea mare de agenţiile de rating de credit externe, sectorul fiind dominat de oligopoluri.
There is too much dependence on external credit rating agencies and an oligopoly exists in the sector.
RomanianAceastă boală se manifesta sporadic în sudul Europei.
It was a sporadic disease in southern Europe.
RomanianAfirmaţiile lor nu sunt decât expresia naţionalismului maghiar rănit care se manifestă prin minciuni, invenţii şi scorneli.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
RomanianCu toţii suntem de acord că violenţa este reprobabilă, indiferent de forma sub care se manifestă şi indiferent de unde provine.
No one disagrees that violence is reprehensible, whatever form it takes and wherever it originates.
RomanianAm fost informată că Polonia, Franţa, Italia, Spania şi unele state membre din est şi sud manifestă aceleaşi preocupări.
I am told these concerns are shared by Poland, France, Italy, Spain and some eastern and southern Member States.
RomanianAceste persoane, deseori, manifestă antipatie faţă de ceilalţi, se simt alienate şi le este teamă de cenzura societăţii.
Such people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.