RO ocupat
volume_up
{adjektiv maskulin}

1. generel

ocupat (også: activ, silitor, harnic, aferat)
volume_up
busy {adj.}
Dacă dispozitivul este ocupat, așteptați puțin și încercați din nou.
If the device is busy, wait a little while and then try again.
Așteptați până când dispozitivul este mai puțin ocupat și încercați din nou.
Wait until the device is less busy, and then try again.
Este posibil ca dispozitivul să fie prea ocupat sau să aibă prea multe conexiuni.
The device might be too busy or have too many connections.

2. "prins în treburi"

ocupat (også: activ, silitor, ocupat, harnic)
volume_up
busy {adj.}
Dacă dispozitivul este ocupat, așteptați puțin și încercați din nou.
If the device is busy, wait a little while and then try again.
Așteptați până când dispozitivul este mai puțin ocupat și încercați din nou.
Wait until the device is less busy, and then try again.
Este posibil ca dispozitivul să fie prea ocupat sau să aibă prea multe conexiuni.
The device might be too busy or have too many connections.
ocupat
ocupat

3. "cucerit"

ocupat
În luna august a anului trecut, Rusia aproape a ocupat un stat vecin suveran.
Last August, Russia almost occupied a sovereign neighbouring state.
Au fost acuzaţi de un ministru francez că au ocupat ţara.
They were accused by a French Minister of having occupied the country.
Nu se permite să mutați un pătrat ocupat de una dintre piesele dvs.
It's illegal to move into a square occupied by one of your own pieces.
ocupat
ocupat (også: apucat)
volume_up
seized {adj.}

Eksempelsætninger "ocupat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianSudanul a ocupat un loc de seamă pe agenda noastră politică de la Bruxelles în ultimele luni.
Sudan has been high on our political agenda in Brussels during the past months.
RomanianLocul comunismului anticreştin este ocupat astăzi de militanţii islamici.
The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
RomanianDe această propunere s-a ocupat Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor.
The proposal was dealt with by the Committee on Internal Market and Consumer Protection.
RomanianAcest lucru trebuia făcut și ați făcut foarte bine că v-ați ocupat de această problemă.
This needed to be done and you did well to address this matter.
RomanianDle Preşedinte, v-aţi ocupat de multe lucruri în cursul mandatului dvs. de doi ani şi jumătate.
Mr President, you have tackled many activities in your two-and-a-half-year term of office.
RomanianAm avut un grup care s-a ocupat de această reformă şi din care a făcut parte şi dna Frassoni.
We had a reform group that Mrs Frassoni herself belonged to.
RomanianÎn timpul activităţii mele în Parlament m-am ocupat cu multe ocazii de securitatea nucleară în UE.
During my time in Parliament, I have campaigned on many occasions for nuclear safety in the EU.
RomanianMomentan, este posibil pentru computerul la distanță să fie prea ocupat pentru a mai accepta altă conexiune.
You cannot connect remotely if your user account does not have a password.
RomanianComisia este foarte recunoscătoare Parlamentului care s-a ocupat în mod prioritar de această problemă.
The Commission is very grateful that Parliament has dealt with this matter with such priority.
RomanianUltima dată când am analizat acest raport, ne-am ocupat de testarea pe animale în scopuri ştiinţifice.
Last time we looked at this report we dealt with the testing on animals for scientific purposes.
RomanianDnă președintă, ne-am ocupat de o problemă complicată.
Madam President, this has been a complicated issue to deal with.
RomanianVă puteţi imagina ca un post în serviciul lingvistic francez să fie ocupat de un cetăţean englez sau spaniol?
Could you imagine a post in the French-language service being filled by an English or a Spanish person?
RomanianÎn timp ce în trecut Parlamentul s-a ocupat rapid de dosarele AMF, Comisia şi Consiliul au fost lente.
Whereas Parliament has, in the past, been quick in dealing with MFA files, the Commission and Council are slow.
RomanianVă cer scuze pentru că am ocupat atât de mult timp.
I would like to apologise for taking up so much time.
RomanianCu alte cuvinte, propun să creăm un fond pentru această sarcină de care Bulgaria nu s-a ocupat deloc până acum.
In other words, I propose that we set up a fund for this task which Bulgaria has not addressed at all to date.
RomanianÎn ceea ce privește cealaltă întrebare, ieri a fost organizat un Consiliu pentru sănătate care s-a ocupat de chestiunea respectivă.
As for the other question, there was a Health Council yesterday which dealt with the issue.
RomanianOrganizaţiile interguvernamentale şi autorităţile naţionale au fost, până acum, cele care s-au ocupat de acest lucru.
It has been intergovernmental bodies that have been dealing with this so far, as well as national authorities.
RomanianDacă deschideți mai multe programe sau fișier simultan, desktopul va fi ocupat rapid cu ferestre deschise suprapuse.
If you open more than one program or file at a time, you can quickly start piling up open windows on your desktop.
RomanianDacă intrați într-un pătrat ocupat de adversarul dvs., piesa ocupantă este considerată capturată și eliminată de pe tablă.
If you enter a square held by your opponent, the occupying piece is deemed captured and removed from the board.
RomanianSunt conștientă însă de asigurările date când UE s-a ocupat de campania sa de convingere, adunând sprijin pentru SEAE.
But I am aware of the assurances given as the EU went about its campaign of persuasion, garnering support for the EEAS.