Rumænsk-engelsk oversættelse af "potenţial"


Mente du:potențial, potential
RO

"potenţial" engelsk oversættelse

RO potenţial
volume_up
{adjektiv maskulin}

potenţial
Aceasta reprezintă un potenţial pericol pentru interpretarea acestei directive.
This represents a potential danger for the interpretation of this directive.
Dacă stabilim praguri prea mari, vom frustra un potenţial major pentru Europa.
If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
Acest lucru rămâne valabil pentru Croaţia şi pentru orice ţară potenţial candidată.
This holds true for Croatia and any other potential candidate country.

Eksempelsætninger "potenţial" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAm putea discuta în Parlamentul European milioane de situaţii potenţial periculoase.
We could discuss here in the European Parliament millions of potentially dangerous scenarios.
RomanianRusia este membră a Consiliului Europei, OCDE, G8 şi un membru potenţial al OMC.
Russia is a member of the Council of Europe, the OECD, the G8 and potentially a member of the WTO.
RomanianLegea care potenţial ameninţă libertatea presei în Ungaria este o lege aflată în vigoare în prezent.
The law which potentially threatens media freedom in Hungary is a law currently in force.
RomanianDe exemplu, Irlanda nu a desemnat încă un potenţial comisar.
For instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
RomanianAcesta nu este doar un exemplu de etichetare incorectă, ci prezintă un potenţial pericol pentru sănătatea umană.
Not only is this an example of inaccurate labelling, it is potentially dangerous for human health.
RomanianFără îndoială, există un potenţial considerabil de dezvoltare a acvaculturii în aceste vremuri de criză economică.
There is certainly a great opportunity to develop aquaculture in these times of economic crisis.
RomanianAceste sisteme trebuie, prin urmare, să fie studiate şi, potenţial, adoptate de cei care au mai puţin succes.
These systems must, therefore, be studied and, potentially, adopted by those that are shown to be less successful.
RomanianFiecare caz individual implică mii de pachete şi, prin urmare, mii de pacienţi sunt supuşi unui risc potenţial.
Each individual case involves thousands of packages and, therefore, thousands of patients are potentially at risk.
RomanianÎn decursul ultimelor zile, am acumulat cu toţii un potenţial de ură care s-ar putea dovedi mai periculos decât bombele.
Over the last few days we have built up a capacity for hate that will prove more dangerous than the bombs.
RomanianAcestea ar trebui utilizate la potenţial maxim.
RomanianUnii dintre ei sunt infractori şi trebuie judecaţi ca atare; unii sunt nevinovaţi şi, fără îndoială, unii sunt potenţial periculoşi.
Some of them are criminals who must be tried as such; some are innocent and some, no doubt, are potentially dangerous.
RomanianPrograme software potenţial nedorite.
RomanianEste o substanţă potenţial periculoasă.
RomanianVor refuza un împrumut care prezintă un risc potenţial ridicat şi un profit mic, cum se întâmplă în cazul împrumuturilor mai mici.
They will refuse a loan when it represents a potentially high risk and low return, which is often the case for smaller loans.
RomanianÎn cazul unei epizootii, regulile noastre facilitează urmărirea animalelor potenţial infectate pentru a limita răspândirea bolii.
In case of a disease outbreak, our rules facilitate the tracing of potentially infected animals to limit the spread of the disease.
RomanianÎn acest sens, îmi exprim preocuparea legată de concesiile potenţial substanţiale ce s-ar putea face pentru OMG-uri, sectorul laptelui şi etichetarea ţării de origine.
I am concerned about possibly substantial concessions in the area of GMOs, milk and origin labelling.
RomanianConsideră Comisia cadrul actual de evaluare a riscurilor substanţelor cu potenţial disruptiv endocrin suficient pentru a proteja consumatorii de efectele neintenţionate ale acestor substanţe?
See the answers to written questions to the Commission P‑6288/09 and E‑6424/09.
RomanianPrimul regim de răspundere se aplică activităţilor profesionale periculoase sau potenţial periculoase enumerate în anexa III la directivă.
The first liability scheme applies to the dangerous or potentially dangerous occupational activities listed in Annex III to the Directive.
RomanianAproape 100-140 de milioane de femei şi fete din întreaga lume au fost supuse acestei practici, iar 4 milioane se află sunt expuse unui risc potenţial.
Approximately 100-140 million women and girls worldwide have undergone the practice, while 4 million are potentially at risk.
RomanianAcest lucru este demonstrat în cel de-al Cincilea raport privind măsurile potenţial restrictive pentru comerţ, adoptat de Comisie la sfârşitul anului trecut.
This is demonstrated in the Fifth report on potentially trade restrictive measures adopted by the Commission at the end of last year.