RO a prinde
volume_up
{verbum}

1. generel

Prin această metodă, nu vom prinde adevăraţii criminali care provin din fiecare grup de populaţie.
We are not going to catch true criminals, who come from every population group, by this method.
Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Am susţinut aceste măsuri pentru că, astfel, se pot prinde mai mulţi criminali.
We have supported the latter because, then, more criminals get caught.
a prinde (også: a paria)
a prinde (også: a lua)
Țările BRIC nu pot apela mereu la nevoia lor de a prinde pasul cu dezvoltarea pentru a-și justifica dezacordul cu privire la măsurile radicale de protecție a climei.
The BRIC countries cannot always appeal to their need to catch up on development as justification for their disagreement over radical measures to protect the climate.
Țările BRIC nu pot apela mereu la nevoia lor de a prinde pasul cu dezvoltarea pentru a-și justifica dezacordul cu privire la măsurile radicale de protecție a climei.
The BRIC countries cannot always appeal to their need to catch up on development as justification for their disagreement over radical measures to protect the climate.
a prinde
a prinde
cine alearga dupa doi iepuri, nu prinde niciunul
grasp all, lose all
a prinde (også: apuca, a cuprinde)
a prinde
a prinde (også: a recruta)
a prinde (også: a lovi, a umfla, a captura, apuca)
a prinde (også: a înhăța)
a prinde (også: a ocupa, a lua)
Este bine să vedem cum democrația prinde rădăcini, înflorește și dobândește profunzime și trebuie să sprijinim acest proces.
It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.
Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Este bine să vedem cum democrația prinde rădăcini, înflorește și dobândește profunzime și trebuie să sprijinim acest proces.
It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.
a prinde (også: a începe)
Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Este bine să vedem cum democrația prinde rădăcini, înflorește și dobândește profunzime și trebuie să sprijinim acest proces.
It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.

2. "despre lapte"

Prin această metodă, nu vom prinde adevăraţii criminali care provin din fiecare grup de populaţie.
We are not going to catch true criminals, who come from every population group, by this method.
Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Am susţinut aceste măsuri pentru că, astfel, se pot prinde mai mulţi criminali.
We have supported the latter because, then, more criminals get caught.

3. "a lua cu sila, a rapi"

a prinde (også: a răpi)

4. "a fixa, a lega"

a prinde (også: a fixa, a lega, acorda, a pune)
a prinde (også: a lega, a fixa, a constrânge, a obliga)
a prinde (også: a fixa, a lega, a țintui, a asigura)
a prinde (også: a fixa, aţinti, a hotărî, a stabili)
a prinde (også: a lega, a fixa, a îmbina, a priponi)

5. "despre un truc"

a prinde
a prinde (også: a opera, a meșteri, a fierbe, a țese)

6. "o privire"

a prinde

7. "despre sânge"

a prinde (også: a coagula)

8. "cu boldul"

a prinde

9. "despre râuri"

a prinde

10. "în cui"

a prinde (også: a spânzura, a întinde, a lipi, a pleca)

11. "despre un roman"

a prinde (også: a plăcea)

12. "în cuie"

a prinde (også: a ghintui)

13. "cu năvodul"

a prinde (også: a prinde în plasă)
Aceste plase sunt utilizate de navele de cabotaj de mici dimensiuni pentru a prinde scoici și rechin leopard în largul coastei de nord-vest.
These nets are used by small inshore vessels to catch shellfish and lesser spotted dogfish off the North-West coast.

14. "o conversație"

a prinde (også: a surprinde)

15. "în cuie de lemn"

a prinde

16. "despre plante, arbori"

a prinde (også: a lovi, a suna, a bate, a păli)
a prinde

17. "despre o piesă", figurativ

a prinde
a prinde
a prinde

18. "despre o modă", figurativ

a prinde
Prin această metodă, nu vom prinde adevăraţii criminali care provin din fiecare grup de populaţie.
We are not going to catch true criminals, who come from every population group, by this method.
Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Trebuie să încercați să manevrați mingile Tesla și câmpul electric dintre ele pentru a opri și prinde mingea de joc.
You must try and maneuver your Tesla balls and the electric field between them to stop and catch the game ball.

Eksempelsætninger "a prinde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎn momentul de față vizitez capitalele și vă pot spune că dezbaterea prinde rădăcini.
I am currently visiting the capital cities and I can tell you that the debate is taking hold.
RomanianImportați, partajați, creați, editați, ascultați, vizionați - conținutul media prinde viață.
Import, share, create, edit, listen, watch—bring your media to life.
RomanianMă refer la diviziunea dintre nord și sud care prinde rădăcini în Uniunea Europeană în prezent.
I am talking about the North-South divide that is currently taking root in the European Union.
RomanianPoate că lecţia învăţată ne va prinde bine în implementarea viitoarei strategii UE 2020.
The lesson learnt will perhaps stand us in good stead for implementing the forthcoming EU 2020 strategy.
RomanianDacă ar prinde un zbor din Cuba în următoarele câteva ore, ar mai avea șanse să ajungă la ședința noastră de miercuri.
If he were to fly out from Cuba in the next few hours, he could still make it to our Wednesday sitting.
Romaniannu vinde pielea vulpii înainte de a o prinde
RomanianPersonal, mă bucur că acest acord prinde contur, pentru că proprietatea intelectuală merită o protecţie mai bună.
Personally, I welcome the fact that this agreement is coming into being, since intellectual property deserves better protection than is currently the case.
Romaniana prinde culoarea cerii
RomanianStrategia UE pentru regiunea Dunării prinde deja contur şi va fi pregătită pentru a fi prezentată în timpul Preşedinţiei ungare din 2011.
The EU strategy for the Danube region is already taking shape and will be ready to be presented in time for the Hungarian Presidency in 2011.
Romaniana prinde viață
Romaniana prinde viteză
Romaniana prinde viață
RomanianPe de altă parte, fondurile nu au fost cheltuite, deoarece ţările care au cea mai mare nevoie de aceşti bani au probleme în a prinde în buget cofinanţarea necesară.
On the other hand, the funds have not been spent, because the countries that were most in need of that money found it difficult to budget for the required cofinancing.