Rumænsk-engelsk oversættelse af "rapid"

RO

"rapid" engelsk oversættelse

volume_up
rapid {adj. m}
volume_up
rapid {n}
EN

"rapid" rumænsk oversættelse

volume_up
rapid {substantiv}
RO
RO

RO rapid
volume_up
{adjektiv maskulin}

1. generel

Acesta a fost un răspuns rapid şi impresionant, însă a avut şi un preţ.
It was a fast and impressive response but it came with a price.
Toţi solicitanţii de azil ar trebui să aibă acces rapid la piaţa muncii.
All asylum seekers should have fast access to the labour market.
Ritmul este prea rapid și din cauza aceasta se produc întârzieri.
You are going a little fast and there is a little delay.
rapid (også: abil, vrednic, ager, sprinten)
volume_up
quick {adj.}
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Ajutați angajații să inoveze oferindu-le access rapid la informații și procese de business
Empower employees to innovate with quick access to information and business processes
Un răspuns rapid al Uniunii Europene este, prin urmare, crucial.
A rapid response by the European Union is therefore crucial.
Doamnă comisar, baroană Ashton, vă mulţumesc sincer pentru angajamentul puternic şi rapid.
Commissioner, Baroness Ashton, thank you sincerely for your rapid and strong commitment.
Este o situaţie care necesită un răspuns rapid din partea Uniunii Europene şi a statelor membre.
This situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Acesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Atenţie, "rapid" şi "patent comunitar" nu sunt cuvinte şi concepte care să se potrivească uşor.
Mind you, 'swift' and 'Community patent' are not words and concepts that go comfortably together.
Sunt de acord cu dl Gauzès că trebuie acționat rapid, fiindcă avem nevoie de certitudine juridică.
I agree with Mr Gauzès that swift action is needed, because we need legal certainty.
rapid (også: puternic)
. - Dle preşedinte, pot începe prin a-i mulţumi dnei de Brún, care a preluat acest dosar, aşteptându-se să fie rezolvat destul de rapid.
. - Mr President, can I start by thanking Mrs de Brún, who took on this dossier expecting it to be fairly expeditious.
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
To get through setup faster, click Use express settings.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.
rapid
rapid (også: sprinten, iute, pârâu, râuleţ)
volume_up
fleet {adj.}
rapid (også: operativ, expeditiv, prompt, urgent)
volume_up
prompt {adj.}
UE este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
Din aceste motive, sper că votul de astăzi ne va permite să ajungem la un compromis rapid, oportun şi echilibrat cu Consiliul.
For these reasons, I hope that today's vote will allow us to reach a prompt, timely and balanced compromise with the Council.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
rapid (også: ager, repede)
volume_up
speedy {adj.}
Un proces rapid este şi în interesul victimelor, pentru ca drepturile acestora să fie respectate.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
Aş fi dorit să fi încheiat un acord rapid în această privinţă cu Consiliul, dar nu este posibil.
I would have liked us to have reached speedy agreement on this with the Council, but that has not been possible.
Ei bine, având în vedere cei șase ani în care am lucrat în instituțiile europene, este destul de rapid.
Well, in the light of the six years I have been in office in the European institutions, that is quite speedy.
rapid (også: vioi, plin de viață)
volume_up
zippy {adj.}

2. "despre trenuri"

rapid
volume_up
express {adj.} (about trains)
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
To get through setup faster, click Use express settings.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.

Synonymer (engelsk) for "rapid":

rapid
English

Eksempelsætninger "rapid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianŞtiaţi că puteţi implementa Exchange Online cu 20% mai rapid cu un partener?
Did you know that you can deploy Exchange Online over 20% faster with a partner?
RomanianȚările democratice ating o distribuire echitabilă mult mai rapid decât dictaturile.
Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
RomanianAcest lucru este esenţial şi, desigur, trebuie să acţionăm rapid în această privinţă.
That is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
RomanianSufereau din punct de vedere financiar şi şi-ar fi dorit un răspuns mai rapid.
They were suffering financially and would have liked to have seen a quicker response.
RomanianStatele membre ar fi putut reacţiona mai rapid atunci când a lovit criza bancară.
Member States could have reacted more swiftly when the banking crisis hit.
RomanianUnii au ridicat problema rapidităţii: putem acţiona mai rapid decât o facem acum?
Some of you have raised the question of speed: can we act faster than we are doing now?
RomanianPrin urmare, solicit Consiliului să avanseze cât mai rapid în aceste domenii.
Therefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
RomanianAgilitate: Vă ajută să răspundeți rapid la cerințele constituente sau legale
Improve delivery of constituent services, accountability and transparency.
RomanianComisia trebuie să prezinte cât mai rapid posibil propunerea pentru noul regulament.
The Commission should draft the new regulation on GSP as soon as possible.
RomanianSper că şi în această privinţă Parlamentul şi Consiliul vor ajunge rapid la un compromis.
I hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Romanian„…cu prezența și mesageria instant, luăm decizii mai rapid, încă de la început.”
"…with presence and instant messaging, we were making decisions faster from the beginning."
RomanianNegocierile cu Croația privind aderarea sa la UE se pot încheia rapid.
Negotiations with Croatia on its accession to the EU may be concluded shortly.
RomanianComisia pledează pentru accesul cât mai rapid la documentele de negociere.
The Commission is in favour of releasing the negotiating documents as soon as possible.
RomanianZi de zi, numărul victimelor înregistrare în rândul cazurilor spitalizate crește rapid.
The number of casualties among the hospitalised cases is increasing sharply day by day.
RomanianNumărul medicamentelor falsificate crește rapid în toate țările europene.
The number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
RomanianRelații strategice care vă vor ajuta să evoluați într-un ritm rapid și eficient.
Strategic relationships that help you grow and evolve efficiently.
RomanianAcesta este cel mai rapid mod de a rezolva problema siguranţei furnizării gazelor.
This is the easiest way to respond to the security of gas supplies.
RomanianComisia ar fi trebuit cu adevărat să acţioneze mai rapid în această privinţă.
The Commission really should have acted more swiftly in this regard.
RomanianDin acel moment, numărul de state membre care utilizează excluderea voluntară a crescut rapid.
Since that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
RomanianPermiteţi-mi să abordez rapid câteva chestiuni care au fost ridicate în timpul dezbaterii.
Let me address briefly some questions which were raised during the debate.