Rumænsk-engelsk oversættelse af "raport"

RO

"raport" engelsk oversættelse

RO raport
volume_up
{feminin}

raport (også: expunere, expediere, trimitere)
volume_up
despatch {substantiv}

Eksempelsætninger "raport" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCred că am făcut un pas înainte, care este important în raport cu orice standard.
I believe that we have made a step forward that is important by any standards.
RomanianAplaud decizia raportorului, dl Hoang Ngoc, de a-şi retrage numele din raport.
I applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
RomanianAm votat împotriva acestui raport, deoarece minorităţile religioase nu trebuie excluse.
I have voted against this, because religious minorities should not be excluded.
RomanianSingura chestiune care pare să lipsească din acest raport este rolul sectorului privat.
The one issue that seems to be missing here is the role of the private sector.
RomanianAcest raport merge mult mai departe şi solicită un schimb automat în toate domeniile.
This document goes much wider and demands automatic exchange in all areas.
RomanianItalia suspendă cotarea oficială a valutelor străine în raport cu lira.
Italy suspends the official quotation of foreign currencies against the lira.
RomanianPersonal, consider că acest raport constituie un succes, chiar dacă unul modest.
I personally would argue that it is a success, if only a modest one.
RomanianDe fapt, a existat chiar o intenție de solicitare a publicării acestui raport.
In fact, there has been an international call for it to be published.
RomanianDacă îmi permiteți, aș dori să fac câteva observații scurte cu privire la fiecare raport.
If I may, I would like to make some brief remarks on the individual reports.
RomanianDoamnă preşedintă, acest raport tratează chiar problema de fond a Uniunii Europene.
Madam President, this goes to the core of this whole European Union.
RomanianÎn acest context, trebuie ridicată problema transparenţei în raport cu rezervele de petrol.
The question of transparency on oil reserves must be raised in this context.
RomanianEste, deci, esenţial să adoptăm câteva amendamente cruciale când vom vota acest raport.
It is therefore essential that some crucial amendments are adopted when we vote on this.
RomanianItalia revine la cotarea oficială a valutelor străine în raport cu lira.
Italy resumes official quotation of foreign currencies against the lira.
RomanianScopul acestora este achiziţionarea de bunuri şi servicii la cel mai bun raport preţ-calitate.
Its purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.
RomanianDomnule preşedinte, domnule comisar, domnul Lambsdorff a realizat un raport excelent.
Mr President, Commissioner, Mr Lambsdorff has done an excellent job.
RomanianAş îndrăzni să spun că acesta a elaborat un raport extrem de bun.
I would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
RomanianDin acest motiv noi am dat un vot împotriva acestui raport în Comisia pentru afaceri externe.
It was for this reason that we voted against it in the Committee on Foreign Affairs.
RomanianVă mulţumesc, aşadar şi le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport.
Thank you, therefore, and thanks to those who have contributed to it.
RomanianCu toate acestea, nu trebuie să ne rezumăm la a nu ne implica în raport cu forţele economice.
However, we do not have to take a laissez-faire approach to economic forces.
RomanianAștept cu nerăbdare să vă prezint un raport cu privire la evaluarea acordului de readmisie.
I am looking forward to reporting to you on the evaluation of the readmission agreement.