Rumænsk-engelsk oversættelse af "riguros"

RO

"riguros" engelsk oversættelse

RO riguros
volume_up
{adjektiv maskulin}

1. generel

volume_up
harsh {adj.}
riguros (også: strasnic, precis, aspru, sever)
Acesta este un raport care va permite ca bugetul 2012 al Parlamentului să fie un buget de austeritate, un buget al limitărilor și un buget riguros.
This is a report that will enable Parliament's 2012 budget to be an austerity budget, a containment budget, and a rigorous budget.
Acestea nu aderă vrând-nevrând: ele aderă în urma unui proces de aderare foarte riguros, iar Croația a obținut mari progrese în acest sens.
They are not joining willy-nilly: they are joining as a result of a very rigorous accession process and Croatia has made much progress in that regard.
este necesară asigurarea că acţiunile administratorilor fondurilor de investiţii alternative sunt supuse scrutinului riguros în ceea ce priveşte guvernarea;
it is necessary to ensure that the actions of alternative investment fund managers are subject to rigorous scrutiny in terms of governance;
riguros (også: strasnic, aspru, sever, auster)
volume_up
severe {adj.}
volume_up
strict {adj.}
Folosirea noilor tehnologii în practicile de trafic maritim şi intensificarea pirateriei, combinată cu lipsa unui control general riguros, reprezintă premisele de la baza problemei.
The integration of new technology into maritime traffic and the intensification of piracy, combined with the lack of any strict, general control, are premises underlying the problem.

2. "strict"

riguros (også: sever, strict, riguros, dur (sever))
volume_up
strict {adj.}
Folosirea noilor tehnologii în practicile de trafic maritim şi intensificarea pirateriei, combinată cu lipsa unui control general riguros, reprezintă premisele de la baza problemei.
The integration of new technology into maritime traffic and the intensification of piracy, combined with the lack of any strict, general control, are premises underlying the problem.

3. figurativ

Eksempelsætninger "riguros" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianAcest lucru trebuie respectat riguros în procesul de punere în aplicare.
This must be followed down to the last full stop during the implementation process.
RomanianContribuim la crearea unui mod mai corect și mai riguros de gestionare a fondurilor?
Are we ourselves actually contributing to a more proper and wiser way of dealing with finances?
RomanianComisia a analizat această situație într-un mod riguros și a elaborat politici în consecință.
The Commission has looked at this situation very thoroughly and developed policies accordingly.
RomanianCu siguranță, acesta va trebui să fie un buget riguros de austeritate.
This will definitely need to be a tight austerity budget.
RomanianAcest grup trebuie să urmărească în mod riguros şi viguros reformele iniţiate la întâlnirile anterioare.
It must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
RomanianToate obiectivele trebuie urmărite în mod riguros, asigurându-se implicarea tuturor celor 27 de state membre.
All of them need to be pursued in a very robust way, ensuring that all 27 Member States are involved.
RomanianPână acum, nu am auzit decât de nişte obiective-slogan, iar graficul pentru adoptarea programului este foarte riguros.
So far, we have heard only about slogan-like targets, and an extremely tight schedule for adopting it.
RomanianO asemenea abordare presupune, în primul rând, ca modelul după care se evaluează riscurile să fie mult mai punctual şi mai riguros.
Firstly, it means that the risk assessment model is much more precise, much more accurate.
RomanianRecomandăm un mecanism permanent, credibil și riguros de soluționare a crizelor pentru a proteja stabilitatea financiară a zonei euro ca întreg.
We recommend a robust and credible permanent crisis mechanism to safeguard the financial stability of the euro area as a whole.
RomanianAsasinarea atât a dlui Bhatti, cât și a guvernatorului Salman Taseer trebuie anchetată riguros, iar făptașii trebuie aduși în fața instanței.
The murders of both Mr Bhatti and Governor Salman Taseer must be investigated thoroughly and the perpetrators have to be brought to justice.
RomanianCe măsuri suplimentare va adopta Comisia pentru o aplicare mai strictă a legislației și un control (vamal) mai riguros în interiorul și în exteriorul UE?
What further measures will the Commission take for stronger enforcement and (customs) controls inside and outside the EU?
RomanianEste clar faptul că simulările de situații de criză aflate în curs de desfășurare trebuie să fie efectuate într-un mod riguros și transparent, care să inspire încredere.
It is clear that the ongoing stress test must be carried out in a stringent and transparent way that inspires confidence.
RomanianV-aș ruga să aveți în vedere niște programe consistente și chiar un control mai riguros al statelor membre cu privire la facilitățile de îngrijire a copilului.
I would like to ask you to consider some comprehensive programmes and even tighter controls on Member States regarding childcare facilities.
RomanianAvem în faţa noastră ceea ce consider a fi cel mai riguros, critic şi anticipativ raport de descărcare de gestiune a Parlamentului European elaborat vreodată.
We have in front of us what I believe is the most thorough, most critical and most forward-looking European Parliament discharge report ever.
RomanianÎn acest sens, Ministerul de interne din Malaysia are responsabilitatea de a explica această problemă tuturor cetăţenilor săi, în mod obiectiv şi riguros.
In that regard, the Malaysian Home Ministry has a particular responsibility to explain thoroughly and objectively to its citizens the issue at stake.
RomanianDin acest motiv trebuie să ne scoatem bârna din ochi și să vedem paiul din ochiul seamănului nostru, ceea ce ne va oferi, în cele din urmă, un control riguros al acestor resurse.
This is why we must remove the beam from our own eye and then see the speck in our brother's eye, which will finally give us real, tight control over these resources.
RomanianDe aceea, cred că este important ca instituţiile europene să poată exercita un control mai riguros, care să prevină pe viitor apariţia unor asemenea situaţii la nivel european.
This is why I believe that it is important for European institutions to exert tighter control, which will prevent the recurrence of such a situation at European level in the future.