Rumænsk-engelsk oversættelse af "sacrificare"

RO

"sacrificare" engelsk oversættelse

RO sacrificare
volume_up
{feminin}

sacrificare
sacrificare (også: devotament, devoţiune, evlavie, consacrare)
volume_up
devotion {substantiv}
sacrificare (også: jertfă, sacrificiu, ofrandă)
volume_up
sacrifice {substantiv}

Eksempelsætninger "sacrificare" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianPreţul porcului pentru sacrificare urmează tendinţa sezonieră descendentă.
The price of slaughter pig is following the seasonal downwards trend.
RomanianUn nivel ridicat de bunăstare a animalelor de la creştere la sacrificare poate îmbunătăţi calitatea şi siguranţa produsului.
A high level of animal welfare from breeding to slaughter can improve product safety and quality.
RomanianAccept faptul că unele religii acordă o importanţă fundamentală modului de sacrificare a animalului pentru ca să poată consuma carnea respectivă.
I accept that some religions attach fundamental importance to the way in which an animal is slaughtered in order for its meat to be consumed.
RomanianAprobăm dorinţa de a înlocui directiva din 1993 întru-un mod care îmbunătăţeşte şi standardizează condiţiile de sacrificare pe tot teritoriul Uniunii Europene.
We approve of the desire to replace the 1993 directive in a way that improves and standardises conditions of slaughter throughout the European Union.
RomanianCu toate acestea, există anumite practici care produc multă îngrijorare, nu în ultimul rând tradiţiile privind ritualurilor de sacrificare din anumite motive religioase.
Nevertheless, there are some practices which give great cause for concern, not least ritual slaughter traditions for certain religious purposes.
RomanianAccept subsidiaritatea, dar vreau să văd, de asemenea, cum Comisia obligă statele membre să garanteze că vom avea proceduri de sacrificare şi asomare adecvate în viitor.
While I accept subsidiarity, I also want to see the Commission put pressure on Member States to make sure that we have proper slaughtering and stunning in the future.
RomanianÎn special, în ceea ce priveşte carnea de oaie, atunci când este menţionată originea, vor fi furnizate informaţii privind diferitele locuri de naştere, creştere şi sacrificare a animalului.
In particular, as regards sheep meat, when origin is mentioned, information on the different locations of birth, rearing and slaughter of the animal shall be provided.