Rumænsk-engelsk oversættelse af "sfârşit"


Mente du:sfârșit
RO

"sfârşit" engelsk oversættelse

EN

RO sfârşit
volume_up
{neutrum}

volume_up
end {substantiv}
Prizonierii politici şi urmăririle din motive politice trebuie să ia sfârşit.
There must be an end to political prisoners and politically motivated prosecutions.
Această acţiune se apropie de sfârşit, dar nu a atins nivelul pe care îl doream.
This work is in fact coming to an end, but it has not reached the stage that we wanted.
În sfârşit, asta ne-am propus să facem şi asta este ceea ce am realizat în final.
That, in the end, is what we set out to do, and that, in the end, is what we have achieved.
sfârşit (også: incheiere (sfârşit))
volume_up
close {substantiv}
Pe măsură ce se apropie de sfârşit dezbaterea, devin clare o serie de concluzii primare.
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
În sfârşit, şi pentru a încheia, unii deputaţi au ridicat problema controlului graniţelor.
Finally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
Dar, pe măsură ce pregătirile pentru conferinţa de la Copenhaga se apropie de sfârşit, creşte presiunea.
But, as the preparation of the Copenhagen conference draws to its close, the pressure grows.
sfârşit (også: moarte, deces, final (moarte), stingere)
volume_up
death {substantiv}
În sfârşit, sunt întristat de faptul că Belarus rămâne singura ţară din Europa care menţine pedeapsa cu moartea.
Finally, I am saddened by the fact that Belarus remains the only country in Europe to retain the death penalty.
Experienţa Spaniei este precum a taurului în coridă: mândru şi puternic la început şi zăcând în nisip, rănit de moarte, la sfârşit.
Spain's experience is like the bull in the corrida: proud and strong to start with, but bleeding to death in the sand by the end.
sfârşit (også: terminaţie, mântuire)
volume_up
ending {substantiv}
În acest context, ar trebui să venim cu o concluzie la această poveste fără sfârşit.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
Doamnă preşedintă, aş dori să mulţumesc tuturor celor care au lucrat din greu la povestea aparent fără sfârşit a SIS II: domnului Coelho şi tuturor celor din teren.
Madam President, I wish to thank everyone who has been working very hard on the seemingly never-ending story of SIS II: Mr Coelho and those in the field.
Acum, mai mult ca niciodată, când comunitatea internaţională arată semne de oboseală din cauza unei crize fără sfârşit, Uniunea Europeană trebuie să îşi asume un rol de conducător.
It is now, more than ever, when the international community is showing signs of being fatigued by a seemingly never-ending crisis, that the EU must take a leading role.
sfârşit (også: amendă, gloabă (amendă))
volume_up
fine {substantiv}

Eksempelsætninger "sfârşit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎn sfârşit, ia în derâdere prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la autoapărare.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
RomanianCredem că europenii trebuie în sfârşit să voteze şi să arunce acest tratat în mare.
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
RomanianÎn realitate, revenim în NATO chiar dacă războiul rece a luat sfârşit încă din 1990.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
RomanianÎn sfârşit, felicitările mele raportorilor László Surján şi Vladimír Maňka.
Finally, my congratulations to the rapporteurs László Surján and Vladimír Maňka.
RomanianÎn sfârşit, aş dori să mulţumesc comisiei pentru activitatea sa excelentă.
Finally, I would like to thank the committee for the excellent work it has done.
RomanianIniţial am vrut 1,5 miliarde de euro şi am sfârşit cu 1,02 miliarde de euro.
We had initially wanted EUR 1.5 billion and we ended up with EUR 1.02 billion.
RomanianDupă 9 septembrie 1989, ni s-a spus că umanitatea va fi în sfârşit liberă.
Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
RomanianDin păcate, criza economică nu s-a sfârşit încă şi nu putem ignora acest fapt.
Unfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
RomanianÎn sfârşit, este vorba despre a avea un mandat adoptat de Consiliul European.
Finally, it is about having a mandate that has been adopted by the European Council.
RomanianÎn sfârşit, rămân multe de făcut împreună pentru crearea unei Europe a cetăţenilor.
Finally, much work remains to be done together towards creating a Europe of citizens.
RomanianÎn sfârşit, cred că trebuie să ne asigurăm că acest ajutor va fi mai eficient.
Finally, I believe that we need to ensure that this aid is more effective.
RomanianÎn sfârşit, cineva a afirmat că ar trebui să facem Programul de la Stockholm mai concret.
Finally, someone said that we should make the Stockholm Programme more tangible.
RomanianÎn sfârşit, aş vrea să menţionez acordul privind pescuitul cu ţări terţe.
Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.
RomanianIar ceea ce se obţinea la sfârşit nu avea nimic de a face cu obiectivele finale.
And what they eventually achieved had nothing whatsoever to do with the final objectives.
RomanianDe exemplu, trebuie să ne asigurăm că Libia are, în sfârşit, un sistem de azil.
For example, we need to ensure that Libya finally has an asylum system.
RomanianÎn sfârşit, acest plen a acordat o mare atenţie şi aspectelor legate de drepturile omului.
Finally, this House has also always paid great attention to human rights issues.
RomanianÎn sfârşit, problema securităţii energetice necesită încă o dată atenţia noastră urgentă.
Finally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.
RomanianÎn sfârşit, Parlamentul întreabă cum au fost implicate părţile interesate.
Lastly, Parliament asks how the interested stakeholders have been involved.
RomanianÎn sfârşit, aş dori să mulţumesc guvernului pentru Preşedinţia sa excelentă, coerentă.
Finally, I would like to thank the government for its effective, coherent Presidency.
RomanianÎn sfârşit, UE nu trebuie să permită să i se impună rolul de casier al Statelor Unite.
Finally, the EU must not allow itself to be forced into the role of the US paymaster.