Rumænsk-engelsk oversættelse af "a sosi"

RO

"a sosi" engelsk oversættelse

volume_up
a sosi {intr.vb.}

RO a sosi
volume_up
{verbum}

a sosi (også: a veni, a ajunge, a sosi, a parveni)
Rezultatele vor sosi, de asemenea, la timp pentru a ne permite să efectuăm corecţii.
The results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Este uşor de prevăzut că, dacă nu vor sosi cele 5 miliarde USD promise, atunci vor sosi oamenii.
It is easy to predict that if the promised USD 5 billion does not arrive, then it is people who will arrive.
Mai rău chiar, aceste resurse nu vor sosi suficient de rapid.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
Putem discuta despre sancţiuni, şi va sosi momentul pentru acest lucru.
We can talk about sanctions, and the time will come for this.
Momentul adevărului va sosi peste două săptămâni, odată ce media se va concentra pe alte evenimente.
The moment of truth will come in a fortnight, once the media have chosen to focus on other events.
Cu toate acestea, în prezent, este puţin prea devreme să indicăm exact când va sosi momentul respectiv în diferite state membre.
However, at present, it is a little early to say exactly when that time will come in the various Member States.

Eksempelsætninger "a sosi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianSupravieţuirea trebuie să prevaleze, fără îndoială, în faţa oricăror altor investiţii, care pot aştepta până când vor sosi vremuri mai bune.
Survival must definitely be given priority over any other investments, which can wait until better times.
RomanianPentru ca domnul comisar să înţeleagă mai bine lucrurile, această cifră este echivalentă cu 39 000 de imigranţi care ar sosi într-o zi în Franţa sau în Italia.
To make it more comprehensible to the Commissioner, this is equivalent to 39 000 immigrants arriving in France or in Italy in one day.
RomanianPentru a situa faptele într-un context mai clar pentru ministrul Vondra, această cifră este echivalentă cu 7 000 de imigranţi care ar sosi într-o zi în Republica Cehă.
To place it in a clearer context for Minister Vondra, this is the equivalent of 7 000 immigrants arriving in the Czech Republic in one day.
RomanianAcest lucru nu s-a întâmplat încă, însă, de îndată ce va sosi, examinarea va începe, deoarece împărtăşim interesul dnei deputat în ceea ce priveşte revizuirea regulamentului.
This has not happened yet, but as soon as it arrives, the examination will begin, as we share the Member's interest in the review of this regulation.
RomanianCând va sosi acel moment, concetăţenii noştri, care de 50 de ani sunt martori la clădirea unei Europe ce pretinde a fi unită, vor veni şi ne vor întreba: "Ce aţi realizat?"”
When that time comes, our fellow citizens, who for 50 years have been used to seeing a supposedly united Europe being built, will turn round and ask us: "what have you done?”'.