Russisk-engelsk oversættelse af "переводчик"

RU

"переводчик" engelsk oversættelse

volume_up
переводчик [перево́дчик] {m}

RU переводчик
volume_up
[перево́дчик] {maskulin}

переводчик
volume_up
translator {substantiv}
Я прихватил с собой переводчика и отправился в эту деревню, нашел эту бабушку, сел с ней поговорить.
I took a translator with me, and went to this village, found the grandmother, sat down with her.
Я сам за все платил, поэтому спросил у переводчика, могу ли я остаться на неделю.
And I was paying for this myself, so I asked the translator if it would be OK if I stayed for the week.
Можно заплатить профессиональным переводчикам за перевод интернета.
We could pay professional language translators to translate the whole Web.
volume_up
interpreter {substantiv}
Это наши два переводчика, вчитываются в архитектуру.
This is our two interpreters, sort of reading the architecture.

Eksempelsætninger "переводчик" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RussianПереводчикВключение кнопок на Панели инструментов
Get started with Google ToolbarGet started › Google Toolbar basics
RussianПереводчикВключение кнопок на Панели инструментов