Svensk-engelsk oversættelse af "anknyta"

SV

"anknyta" engelsk oversættelse

SV anknyta
volume_up
{verbum}

Den första av dessa är att anknyta, det är att dina sociala relationer är de viktigaste grundstenarna i ditt liv.
And the first of these is to connect, is that your social relationships are the most important cornerstones of your life.
Det gör ett verkligt jobb genom att anknyta till våra medborgare inom detta område.
It does a real job in connecting with our citizens in this area.
Utgångspunkten är idén att det immaterialrättsliga inte är tekniskt och att allt som går att anknyta till den materiella världen och som använder materia, energi eller verktyg är patenterbart.
The starting point is the idea that the immaterial is not technical and that everything that connects to the material world and that uses matter, energy or tools is patentable.
anknyta (også: förena, förbinda, knyta, koppla ihop)
Låt mig också anknyta till två viktiga förslag som nämns här.
Let me link that also to two important proposals that are mentioned here.
Framför allt måste EU:s budget även anknyta till målen i Europa 2020-strategin.
In particular, the EU budget must also be linked to the Europe 2020 strategy objectives.
Vi måste bli mer professionella när det gäller att följa och anknyta till den allmänna opinionen.
We have to be more professional in monitoring and linking up to public opinion.

Synonymer (svensk) for "anknyta":

anknyta

Eksempelsætninger "anknyta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag skulle vilja anknyta till den andra hälften av det svar som rådsordföranden gav.
I should like to take up the second part of the President-in-Office's answer.
SwedishFramför allt måste EU:s budget även anknyta till målen i Europa 2020-strategin.
In particular, the EU budget must also be linked to the Europe 2020 strategy objectives.
SwedishJag vill bara helt kort anknyta till tre punkter som jag anser vara väsentliga.
I should just like to refer back, briefly, to three points which I believe are essential.
SwedishAvslutningsvis, vill jag anknyta till det sätt förhandlingarna förs på.
And lastly, I would like to refer to the way that negotiations are carried out.
SwedishJag ska anknyta till vad László Andor sade ännu en gång.
(DE) Madam President, I would like to refer once again to Mr Andor's speech.
SwedishJag vill anknyta till en debatt som vi förde i går om kärnsäkerheten i Östeuropa.
I should like to refer to a debate we had yesterday about nuclear safety in Eastern Europe.
SwedishJag vill anknyta till kommissionsledamot Vladimír Špidlas andra kommentar.
(DE) Mr President, I would like to return to Commissioner Špidla's second statement.
SwedishJag vill anknyta till denna fråga.
(DE) Mr President-in-Office, I would like to pick up on this question.
SwedishI sammanhanget vill jag också anknyta till debatten om derivatinstrument.
In this connection, I also wish to point to the debate on derivatives.
SwedishVi måste bli mer professionella när det gäller att följa och anknyta till den allmänna opinionen.
We have to be more professional in monitoring and linking up to public opinion.
SwedishDet gör ett verkligt jobb genom att anknyta till våra medborgare inom detta område.
It does a real job in connecting with our citizens in this area.
SwedishJag skulle än en gång vilja anknyta till det som kollega Harbour sade.
Mr President, I should like to pick up on what Mr Harbour said.
SwedishJag vill gärna anknyta till en del av de synpunkter som har framförts.
I would like to pick up on a couple of points that have been raised.
SwedishHerr Zemke, jag vill bara anknyta till er kommentar om viseringskodexen.
Mr Zemke, I just want to pick up your point about the visa code.
SwedishDenna framgång skulle parlamentet och kommissionen vilja anknyta till inför åren 2000 till 2007.
Parliament and the Commission wanted to build on this success for the years 2000 to 2007.
SwedishFör att anknyta till det som Bernié säger: detta är en ideologisk debatt.
Mr President, I should like to concur with Mr Bernié, who stated that this is an ideological debate.
SwedishJag skulle dock vilja anknyta lite till hur ni nu skall kontrollera detta.
But I would like to take you up on how you will police this.
SwedishJag vill börja med att anknyta till er kommentar om Haiti.
Mr Rodríguez Zapatero, Mr Barroso, I would like first to reply to your remark about Haiti.
SwedishHär vill jag anknyta till det som redan har sagts av några kolleger.
Here I would like to take up what some Members have already said.
SwedishJag vill dock anknyta till det som har sagts i debatten.
I would like, however, to make some comments about what has been said in the debate.