Svensk-engelsk oversættelse af "anlände till"

SV

"anlände till" engelsk oversættelse

SV anlände till
volume_up
{kort tillægsform}

anlände till (også: kom fram till)
volume_up
arrived at {kort til.}
Vi är inte främst oroade över de 20 000 personer som anlände till Lampedusa.
We are not primarily concerned about the 20 000 who arrived in Lampedusa.
I stället togs fredliga demonstranter i förvar när de anlände till Göteborgs hamn.
Instead, peaceful demonstrators were taken into custody when they arrived at the ferry port.
De sista MIAB-soldaterna anlände till Burundi i söndags.
The last of the AMIB soldiers arrived in Burundi last Sunday.

Lignende oversættelser "anlände till" på engelsk

anlända verbum
till adjektiv
English
till adverbium
English
till præposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Eksempelsætninger "anlände till" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen som anlände till kontoret vid halvåttatiden kunde ostört börja arbeta.
Arriving at the office at half past seven, one could work in peace.
SwedishDe har dock verkligen ägt rum efter att FN och KFOR anlände till Kosovo den 12 juni.
Well now, those have definitely taken place since the arrival of the UN and KFOR in Kosovo on 12 June.
SwedishSom om det var brottslingar och maffian som anlände till Lampedusa!
As if criminals and mafia were landing in Lampedusa!
SwedishJag vill ta upp en i mina ögon viktig sak: Jag anlände i går till Strasbourg med Olympic Airways flyg 165 från Aten till Frankfurt.
Yesterday, I came to Strasbourg on Olympic Airways flight 165 from Athens to Frankfurt.
SwedishNär vi väl anlände till byarna visade det sig att ingen hade tv och att ingen kände igen honom.
When we would get to these rural villages, though, what we found out is that no one had television, so they wouldn't recognize his face.
SwedishNär anlände du till [landet]?
SwedishBland de personer som anlände till Manchesters flygplats fanns belgiska medborgare, av vilka några kanske inte alls hade deltagit i någon huliganverksamhet.
Among those arriving in Manchester airport were Belgian nationals, some of whom may not have been involved in any hooliganism at all.
SwedishDetta gäller i synnerhet i de länder som tar emot en enorm mängd människor som sedan blir kvar eftersom de fastnar i det land de först anlände till.
This applies especially to those countries who are hosting a huge amount of people who are stuck there; blocked in the country they first arrive at.
SwedishInnan jag anlände till parlamentet i dag läste jag om oron för spionering över Internet, som numera tyvärr är ett inslag i den moderna värld vi lever i.
Before appearing in Parliament today, I read of the concerns over cyber-spying, which is now regrettably a feature of the modern world in which we live.
SwedishInnan jag anlände till parlamentet i dag läste jag om oron för spionering över Internet, som numera tyvärr är ett inslag i den moderna värld vi lever i.
   – I should be interested to hear whether the mode 4 commitments also entail the security risk being assessed according to uniform standards in future.
SwedishTrots sin tidigare ställning noterade man att herr Anwar fått ett blått öga, och det fanns även andra bevis för att han utsatts för fysiskt våld, när han anlände till domstolen.
Despite his previous status Mr Anwar had a black eye and other evidence of the physical abuse to which he had been subjected when he appeared in court.
SwedishJag läste att pilgrimerna, när de anlände till Plymouth Rock i Massachusetts under 1620-talet, skrev att man kunde gå över Cape Cod Bay på ryggen på rätvalarna.
You know, I read that the pilgrims, when they landed at Plymouth Rock in Massachusetts in 1620, wrote that you could walk across Cape Cod Bay on the backs of right whales.
SwedishMed uteslutande av exceptionella omständigheter, är det inte orimligt att förvänta sig att någon som flyr från förtryck skulle ansöka om asyl så snart denne anlände till ett säkert land.
Barring exceptional circumstances it is not unreasonable to expect that someone escaping from oppression would apply for sanctuary as soon as he reached a safe state.