Svensk-engelsk oversættelse af "attackera"

SV

"attackera" engelsk oversættelse

SV attackera
volume_up
[attackerade|har attackerat] {verbum}

1. generel

Europeiska gemenskapen bildades inte för att attackera eller hota någon.
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Jag var på den här festen, och min tillgivna förare försökte attackera mig.
I was at this party, and my designated driver tried to attack me.
När kan vi få 300 000 människor att attackera fattiga länder för att bekämpa sjukdomarna?
When would we get 300 000 people to attack disease in the poor countries?

2. hverdags

attackera (også: sticka, hoppa, smita, överfalla)

Synonymer (svensk) for "attackera":

attackera

Eksempelsætninger "attackera" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi anser att det även i detta fall bör vara förbjudet att attackera civila.
Even in this case, attacks on civilians are, in our opinion, to be prohibited.
SwedishSåväl den debatten som den här är bara en förevändning för att attackera Ungern.
Both that debate and this one are merely a pretext for attacking Hungary.
SwedishSchulz ifrågasatte samtliga medlemmar i min grupp genom att nyligen attackera Berthu.
Mr Schulz impugned all the members of my group when he attacked Mr Berthu just now.
SwedishInte bara genom att attackera Nato utan även genom att upprepa dess strukturer.
Not only by attacking NATO, but also by duplicating its structures.
SwedishNi talade om att attackera bedrägeriet, att undvika att pengar slösas bort.
You spoke of tackling fraud and preventing money from being wasted.
SwedishMan är rädd för att PKK ska attackera och känner vrede inför en eventuell eskalering av våldet.
Fear of attacks by the PKK, anger that could lead to escalation.
SwedishOch bombaren lyckades nästan att attackera USA.
And the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
SwedishTänker du se till att mentalt attackera dig själv?"
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?"
SwedishAnvänd inte detta som ett vapen för att attackera jordbrukare.
Do not use this as a weapon to beat farmers with.
SwedishDet kommer ni dock aldrig att göra, för det skulle innebära att attackera själva grundvalen för den globaliserade kapitalismen.
You will never do this, though, because it would mean attacking the very foundations of globalised capitalism.
SwedishVi har också sett att det finns säkerhetsproblem i och med att flygplan kan användas för att attackera kärnanläggningar.
We have also seen not only safety but security concerns where aircraft could be used to target nuclear installations.
SwedishJag undrar dock hur detta stämmer överens med deras Europafientlighet och deras princip att attackera EU så snart tillfälle ges.
However, I wonder how they can square that with their own hostility to Europe and their policy of attacking the EU at every turn.
SwedishVi står inför en upptrappning av handlingar och initiativ som syftar till att attackera de grundläggande principerna för vår frihet.
We are faced with an escalation of actions and initiatives whose purpose is to strike at the basic principles of our freedom.
SwedishDen punkt som jag vill ta upp är att vi ska sluta attackera EG-domstolen och direktivet om utstationering av arbetstagare.
(DA) Madam President, the point I want to make is, stop attacking the European Court of Justice and the Posting of Workers Directive.
Swedishattackera med ord eller fysiskt våld
SwedishOm en grupp medborgare som lämnar detta rum, europeiska ledamöter eller tjänstemän, skulle attackera en lastbil, där på gatan, vad skulle hända då?
If ordinary people, European parliamentarians or civil servants, attacked a lorry outside here in the street, what would happen?
SwedishMan fortsätter att göra jobben mindre trygga och att attackera den offentliga sektorn.
It pursues the same path of liberalisations and privatisations, of making jobs less secure and of attacks on public services.
Swedish. ~~~ Mitt syfte med att attackera kreationismen skiljer sig från evolutionslobbyn.
So, returning to tactics and the evolution lobby, I want to argue that rocking the boat may be just the right thing to do.
SwedishAtt attackera en dom och bortse från bevis som har lagts fram om skattesmitning och andra överträdelser är en form av politiska påtryckningar.
Attacking a verdict, and ignoring evidence that has been presented on tax evasion and other offences is surely a form of political pressure.
SwedishVi är bekymrade över att dessa grupper använder alltmer avancerad teknik och kan attackera fartyg allt längre från land.
It concerns us to see that these groups are becoming increasingly more technologically advanced and capable of attacking ships located at ever greater distances from the shore.