Svensk-engelsk oversættelse af "aversion"

SV

"aversion" engelsk oversættelse

volume_up
aversion {fæl.køn}
EN

"aversion" svensk oversættelse

volume_up
aversion {substantiv}

SV aversion
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

aversion (også: motvilja, avsmak, avsky, aversion)
volume_up
aversion {substantiv}
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
aversion (også: antipati, avsmak, motvilja, avsky)
volume_up
dislike {substantiv}
aversion (også: skräck, fobi)
volume_up
phobia {substantiv}

2. "motvilja, avsky"

aversion (også: motvilja, aversion, avsmak, avsky)
volume_up
aversion {substantiv}
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.

Synonymer (svensk) for "aversion":

aversion

Synonymer (engelsk) for "aversion":

aversion

Eksempelsætninger "aversion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDetta har gjort att jag fått en viss aversion mot den nya tekniken.
This has made me a little hostile towards new technologies.
SwedishAtt konstatera den saken har varken med en känsla av moralisk överlägsenhet eller aversion mot Förenta staterna att göra.
Stating this fact has nothing to do with a sense of moral superiority or anti-American sentiment.
SwedishTerrorism kan man endast bekämpa genom att arbeta bort grogrunden för våld, inte genom att väcka ännu starkare aversion.
You can only combat terrorism by helping to remove the breeding ground for violence, not by causing yet more outrage.
SwedishFörväxlingen mellan homofobi, vars definition är ” rädsla för det som är likadant ”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
Therapy is needed to help them: they cannot be treated through political control, no more than claustrophobia or arachnophobia can.
SwedishJag tycker att vi har svarat på det sätt som har gått fortast, och jag vill absolut inte att man uppfattar det som att vi hyser någon aversion mot Malta.
I do believe that we responded as quickly as we could, and I in no way wish it to be understood that we harbour any feelings of resentment against Malta.
SwedishDet är konstigt att majoriteten ofta försöker dölja sin fruktan och aversion mot minoriteter bakom anklagelser om nationalism eller hatiska uttalanden mot minoriteter.
It is strange that the majority often tries to disguise its fear and anti-minority sentiment with accusations of nationalism or hate speech against minorities.