Svensk-engelsk oversættelse af "avmattning"

SV

"avmattning" engelsk oversættelse

volume_up
avmattning {fæl.køn}

SV avmattning
volume_up
{fælleskøn}

volume_up
slowdown {substantiv}
Den avmattning vi har iakttagit sedan yttrandena ger orsak till oro.
The slowdown we have observed since the opinions is a cause for concern.
Det kommer även att leda till en avmattning av tillväxten i Europa.
It will also mean a slowdown of economic growth in Europe.
" Kraftig avmattning ", " tydlig minskning ": man ser att orden inte längre är desamma.
'Violent deceleration ', ' definite slowdown ': the words are no longer the same.

Eksempelsætninger "avmattning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDenna utveckling är följden inte bara av en ekonomisk avmattning utan även av de principer som styr handlandet.
I am not, however, prepared to return these surpluses to the Member States.
SwedishNågon avmattning får inte tillåtas.
A drop in standards should not be allowed.
SwedishBrister i allmän utbildning och yrkesutbildning leder när allt kommer omkring nästan automatiskt till ekonomisk avmattning och sociala problem.
Deficits in education and training, after all, lead almost automatically to economic slippage and social problems.
SwedishBrister i allmän utbildning och yrkesutbildning leder när allt kommer omkring nästan automatiskt till ekonomisk avmattning och sociala problem.
The Education Ministers have also adopted European benchmarks in five key areas, such as basic skills and lifelong learning.
SwedishLedande indikatorer på ekonomisk aktivitet pekar på en tydlig avmattning i den underliggande tillväxten både i EU och i euroområdet.
Leading indicators on economic activity point to a marked deceleration in the underlying growth momentum both in the EU and in the euro area.
SwedishEn viss avmattning förväntas nästa år, men euroområdets export borde ändå kunna fortsätta att dra fördel av en gynnsam global efterfrågan under 2005.
Some moderation is expected next year, but euro area exports should, nevertheless, continue to benefit from favourable global demand conditions in 2005.
SwedishI en tid av global finansiell avmattning är detta speciellt problematiskt för arbetstagare anställda direkt av Dell och för Dells leverantörer etc.
At a time when we are experiencing a global financial downturn, this is especially difficult for workers directly employed by Dell and for its suppliers etc.
Swedish(LT) Flera länder har drabbats hårt av denna ekonomiska avmattning och i flera EU-medlemsstater har den ekonomiska nedgången överstigit 10 procent.
(LT) Many countries have been badly shaken by this economic downturn and the decline of the economies of many of the European Union Member States has exceeded 10%.
SwedishVi välkomnar nya diplomatiska initiativ, men vi tror att det i första hand är ett praktiskt samarbete i själva regionen som leder till en avmattning och ett slut på våldet.
We welcome new diplomatic initiatives, but we believe that it is mainly practical cooperation in the region itself that will drive down and end the violence.
SwedishDen här typen av debatt leder oundvikligen till en avmattning av de politiska förbindelserna mellan nämnda medlemsstater och Ryssland och till att sådana förbindelser försämras.
This type of debate inevitably leads to a scaling down of political relations between the latter Member States and Russia, and to the deterioration of such relations.
SwedishDen här typen av debatt leder oundvikligen till en avmattning av de politiska förbindelserna mellan nämnda medlemsstater och Ryssland och till att sådana förbindelser försämras.
In my opinion, this includes the shortest transport link between Scandinavia and southern Europe, which runs from Sweden through my own country, Poland, via Szczecin, Wrocł aw, Bratislava and Vienna.