SV bar
volume_up
{fælleskøn}

bar (også: regel, grund, ribba, krog)
volume_up
bar {substantiv}
Skillnaderna mellan " bar " och "overline " är viktiga.
The differences between " bar " and " overline " are important.
Trots den medicinska utvecklingen så finns det inte ens en bar här.
You'd think with the advances...... in medicine, this place would have a wet bar.
Ni har rätt, ledamöternas bar är endast till för ledamöterna.
You are right, the Members Bar is only for the use of Members.
bar (også: utskänkningslokal)
volume_up
barroom {substantiv}
volume_up
lounge {substantiv}
bar (også: klubb)
volume_up
juke {substantiv} [hverd.]

Eksempelsætninger "bar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishStil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
Style makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
SwedishEn kvinna med minikjol i Österrike har avskedats för att hon bar detta plagg.
In Austria, a woman in a miniskirt has been dismissed because of her attire.
SwedishNär det begav sig 1989 bar jag ett märke med de kinesiska orden för frihet och demokrati.
Back in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
SwedishPolisen tillät dock inte detta eftersom besökarna bar röda jackor.
The police did not allow this, however, as the visitors were wearing red jackets.
SwedishMan bar dessutom ansvaret för sprängningen av ett sydkoreanskt trafikflygplan.
It was also responsible for blowing up a South Korean airliner.
SwedishGurkor från Spanien och andra länder bar faktiskt på EHEC-bakterien.
Cucumbers from Spain and other countries did have EHEC bacteria on them.
SwedishVajern bar telefonsignalerna som skulle göra namnet Bell känt.
The line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
SwedishKommissionär Günter Verheugen gjorde nyligen ett uttalande som bar likheter med dessa kloka ord.
Disappointingly enough for him, the oracle adds, 'but not during your term in office '.
SwedishAllt hänger förstås på inspektionerna och på hur vi kan ta förorenarna på bar gärning.
Everything hinges, of course, on inspections and on the way in which we catch the polluters in the act.
SwedishKommissionär Günter Verheugen gjorde nyligen ett uttalande som bar likheter med dessa kloka ord.
Commissioner Verheugen recently made a statement that was not dissimilar to this wise saying.
SwedishKvinnorna bar inte ansvaret för finanskrisen, men de hade kunnat hjälpa till att förhindra den.
Women were not responsible for the financial crisis, but they could have helped to prevent it.
SwedishMindre välkommet var dock det kaos som vi hamnade i, där ordförandeskapet delvis bar ansvaret.
Less welcome, however, was the chaos which the Presidency is partly responsible for leading us into.
SwedishJag såg in i deras märkligt arga ansikten, och jag minns att jag undrade om de bar gummimasker?
I looked into their strangely angry faces, and I remember wondering, are they wearing rubber masks?
SwedishHur många terrorister har stoppats på bar gärning tack vare det befintliga tillfälliga avtalet?
How many terrorists have been stopped in their tracks on the basis of the existing interim agreement?
SwedishDen enda ledtråden är en tändsticksask från en dålig bar.
Closest thing to a clue is a pack of matches from a lousy saloon.
SwedishVår ständiga kontakt och vårt samarbete i Montreal bar frukt.
Our constant contacts and cooperation in Montreal bore fruit.
SwedishVid gårdagens kvällssession bar Arlene McCarthy med sig ett vapen här i parlamentet.
(DE) Mr President, at yesterday's late-night sitting, Mrs McCarthy had a weapon here in Parliament.
SwedishVåra ansträngningar bar frukt och vi kan nu vara stolta över detta mycket viktiga paket med rättsakter.
Our efforts bore fruit and we can now be proud of this very important package of legislative acts.
SwedishDetta förkastades, och med rätta, eftersom inte alla bar ansvar för nationalsocialismens brott.
That was rejected, and rightly, because not everybody was responsible for the crimes of National Socialism.
SwedishVi har förordat det samarbetet hela tiden och vi skulle hemskt gärna vilja se att det bar frukt.
We have been pushing for that all along and we would very much like to see that cooperation producing fruit.