Svensk-engelsk oversættelse af "bindning"

SV

"bindning" engelsk oversættelse

volume_up
bindning {fæl.køn}

SV bindning
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

bindning (også: besvär, båge, band, förbindelse)
volume_up
tie {substantiv}
Detta innebär en särskild bindning även till hembygden.
It also gives us close ties with our homeland.
Vi bor nu i ett globalt samhälle där vi kan efterlikna de bindningar som förr hände ansikte-mot-ansikte, men i en skala och på nya sätt som aldrig varit möjliga tidigare.
We now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before.

2. business

bindning
volume_up
binding {substantiv}
Att odla baljväxter är mycket viktigt för bindning av koldioxid.
Growing leguminous plants is very important for binding CO2.
I vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
In our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
Men man kan absolut tala om en politisk bindning till grunddragen i den ekonomiska politiken.
The Guidelines are not legally binding, but it is certainly accurate to speak of the political binding force of the Broad Economic Policy Guidelines.

3. kemi

bindning (også: bindning )
volume_up
bond {substantiv}
Det lossade ganska lätt pga svaga bindningar mellan lagren.
Graphite layers came off pretty easy because of weak bonds between the layers.
Detta är samma bindningar som håller ihop kolväten.
These are the same bonds that hold hydrocarbons together.
MM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).
MM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
bindning
volume_up
bonding {substantiv}

Eksempelsætninger "bindning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag har dock kunnat konstatera, att alla de projekt som jag sett, intressant nog har en europeisk bindning.
However, I discovered that all the projects I saw interestingly have a European context.
SwedishBindning till '' misslyckades på grund av LDAP-felet '' (0x02X).
Failed to bind to '' due to LDAP error '' (0x02X).
SwedishDetta innebär en särskild bindning även till hembygden.
It also gives us close ties with our homeland.
SwedishEuropeiska unionen har förstås också sådana symboler som främjar identifiering och en känslomässig bindning.
The European Union does of course also have symbols of this nature facilitating identification and emotional attachment.
SwedishNu resulterar dessa problem i att försvaga dem, eftersom man inte har förutsett en bindning mellan fredsprocessen och partnerskapet.
Although there is no provision for any link between the peace process and partnership, these problems could end up weakening it.
Swedish, dvs. en enkel bindning.
As for the rest of Amendment No 42, it would remain as is; the words 'in this context' would be added, in other words, a simple link.
Swedish, dvs. en enkel bindning.
As for the rest of Amendment No 42, it would remain as is; the words 'in this context ' would be added, in other words, a simple link.
SwedishJust slovenierna, som upplever spänningar med Kroatien, har sagt att ett närmande och en bindning av Kroatien till EU också är i detta lands intresse.
Even the Slovenes, who had a period of tension with Croatia, have said that it would be in their own interests for Croatia to be bound to the EU.
SwedishÅtta länder från fem olika världsdelar, mycket olika när det gäller storlek och politisk bindning, vill blanda sig i avvecklingen av kärnvapen.
Eight countries from five different continents, very varied in terms of size and political relationships, are seeking to intervene in nuclear disarmament.
SwedishEn sådan strategi skall bana väg för en bindning till Europeiska unionen, till den inre marknaden liksom till den europeiska värdegemenskapen.
The aim of that kind of strategy is to pave the way to establishing links with the European Union, with the single market and with the European community of values.
SwedishMed tanke på aggressiva investeringar i dessa länder har de tvingats att desperat upprätthålla sina nationella valutors snäva och investerarvänliga bindning till euron.
Given the aggressive investment into these countries, they have been forced desperately to adhere to their national currencies' tight and investor-friendly peg to the euro.