Svensk-engelsk oversættelse af "blåsa"

SV

"blåsa" engelsk oversættelse

volume_up
blåsa {fæl.køn}

SV blåsa
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

blåsa (også: bubbla, pärla, sträng, droppe)
volume_up
bead {substantiv}
blåsa (også: bubbla, blemma, utbuckning)
volume_up
blister {substantiv}
I en stor majoritet av fallen uppkom reaktioner i form av eksem och blåsor som kunde sprida sig utanför det område där gelet applicerats.
In a vast majority of these cases, the gel provoked skin reactions in the form of eczema and blisters that extended beyond the immediate area of application.

2. medicin

blåsa (også: cysta, urinblåsa)
volume_up
cyst {substantiv}
blåsa
volume_up
bulla {substantiv}

3. anatomi

blåsa
volume_up
urinary bladder {substantiv}
blåsa (også: follikel, säck)
volume_up
follicle {substantiv}

4. mode & påklædning, hverdags

volume_up
ball dress {substantiv}

Synonymer (svensk) for "blåsa":

blåsa
Swedish

Eksempelsætninger "blåsa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishHär har vi ett enastående tillfälle att blåsa nytt liv i Barcelona-processen.
This represents a unique opportunity to breathe new life into the Barcelona process.
SwedishPå senare tid har vi sagt mycket om behovet av att blåsa nytt liv i den inre marknaden.
Recently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
SwedishJag hoppas att denna enighet, denna vind kommer att blåsa även under morgondagens plenum.
I hope that this spirit of consensus will be present too in tomorrow' s sitting.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa ?faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa? faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishNya ledamöter kommer snart att blåsa nytt liv i parlamentets arbete.
Ladies and gentlemen, new Members will soon revitalise the work of Parliament.
SwedishVi måste blåsa liv i de grundvalar som Europeiska unionen vilar på.
We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
SwedishJag håller med er och önskar er lycka till i ert försök att blåsa nytt liv i Lissabonmålen.
I agree with you and wish you well in your attempt to revitalise the Lisbon Agenda.
SwedishAtt ersätta den nedgångna flottan är dessutom ett sätt att blåsa liv i varvsindustrin.
Moreover, replacing the outdated ships is a means of giving a fresh boost to shipbuilding.
SwedishNu har vi en möjlighet att blåsa nytt liv i debatten om EU:s framtid.
We now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
SwedishVi måste blåsa liv i rollerna så att gnistan börjar överföras igen.
We need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
SwedishDärför måste vi blåsa nytt liv i deras intresse för den politiska processen.
Therefore, we must revive their interest in the political process.
SwedishFinland vill blåsa nytt liv i den debatten både hemma och i EU.
Finland wants to revitalise this debate both at home and in the European Union.
SwedishVi måste vara generösa, och som ni sade behöver vi blåsa nytt liv i avtalet med Mercosur.
We need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
SwedishDärför anser jag att vi måste blåsa nytt liv i Lissabonstrategin.
I therefore think that we need to breathe new life into the Lisbon Strategy.
SwedishFör det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Without an internal market in services, then, the new Lisbon strategy will remain unrealised.
SwedishKommissionen stöder kraftfullt åtagandet att blåsa nytt liv i vår Medelhavspolitik.
The Commission strongly supports the commitment to give fresh impetus to our Mediterranean policy.
SwedishAllt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
All of this will help to breathe life into the Lisbon dream.
SwedishLåt oss göra den till kulturhuvudstad, låt oss blåsa liv i en stad som barbarerna har berövat livet.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.