Svensk-engelsk oversættelse af "breda ut"

SV

"breda ut" engelsk oversættelse

SV breda ut
volume_up
{verbum}

breda ut (også: sprida ut, spridas ut, bredas ut)
breda ut (også: veckla ut, fjälla, flagna av)
Det är rent slöseri med tid att breda ut sig om förslag som rör egna medel och EU-skatter.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Jag har inte någon tid för att breda ut mig mer.
Mr President, I do not have time to expand further.
Det var allt, jag skall inte breda ut mig mer än såhär.
I will not expand further.
breda ut (også: fördela, duka, sprida, sprida ut)
Nu riskerar kaoset att breda ut sig och vi vet alla mycket väl hur problematiskt området runt omkring är.
Now, the chaos is threatening to spread all around. We all know very well how problematic the area is.
Denna repressiva strategi har inte hindrat narkotikaanvändningen från att breda ut sig.
This repressive approach has not prevented the use of drugs from spreading.
Den här filosofin kommer följaktligen sakta men säkert att breda ut sig.
As a result, I would say that, although progress is slow, little by little this philosophy is starting to spread.
breda ut (også: vända)
breda ut (også: öppna, veckla ut, avslöja, uppenbara)
Detta enorma steg är som ett bergspass: när vi når dit upp kommer ett nytt landskap naturligtvis att breda ut sig framför oss.
This monumental step is like a mountain pass: when we get there, a new landscape will of course unfold before us.

Lignende oversættelser "breda ut" på engelsk

breda verbum
bred adjektiv
ut adjektiv
English
ut adverbium
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English

Eksempelsætninger "breda ut" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDenna repressiva strategi har inte hindrat narkotikaanvändningen från att breda ut sig.
This repressive approach has not prevented the use of drugs from spreading.
SwedishSkall vi utan att reagera låta de successiva attackerna mot Lomésystemet breda ut sig?
Are we going to watch continual attacks being made against the Lomé system without reacting?
SwedishEU får inte låta stereotypa föreställningar som stänger sinnen och föder hat breda ut sig.
Europe cannot afford stereotyping that closes minds and breeds hatred.
SwedishAllt detta är tecken på att krisen i Bulgarien riskerar att breda ut sig.
All this indicates the risk of a crisis spreading in Bulgaria.
SwedishJag hade tillfälle att breda ut mig mer om Marset Campos betänkande i första behandlingen.
I had the opportunity to speak at greater length about the Marset Campos report at first reading.
SwedishI Europa kommer möjligen också modet att breda ut sig snart.
This happens in America because they pay less tax on tobacco over there.
SwedishDenna repressiva strategi har inte hindrat narkotikaanvändningen från att breda ut sig.
Look at the devastation that is caused by alcohol – a legal drug – on the streets of every city in western Europe.
SwedishI Europa kommer möjligen också modet att breda ut sig snart.
The fashion may possibly catch on in Europe before long.
SwedishÄr det kanske så att vi befinner oss på en våg av McCarthyism, som kommer att breda ut sig över hela Europa unionen?
Is the European Union perhaps being submerged by a wave of McCarthyism?
SwedishMen framför allt krävs det politiska strategier som inte låter byråkratin breda ut sig tidsmässigt eller på annat sätt.
However, first and foremost, we need political strategies which are free of bureaucracy.
SwedishNi vet att jag inte brukar breda ut mig för mycket.
You know that I do not usually speak too long.
SwedishJag vill inte breda ut mig om det ämnet.
I do not want to make any more comments on that subject.
SwedishKaoset tycks breda ut sig i hela regionen.
The whole region seems to be heading for chaos.
SwedishOm den inte gör det så skulle den här problematiken kunna breda ut sig till resten av Afrika och det skulle kunna få katastrofala följder.
If not, this problem might well contaminate the rest of Africa, which could have disastrous consequences.
SwedishJag tittade ut genom kabinfönstret och såg staden, i vars närhet man kunde se väldiga skjul breda ut sig, synliga även från denna höga höjd
I looked out of the window and saw the city. Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.
SwedishBeroendet av energi, som är ett resultat av tidigare generationers misstag, har tillåtits växa och breda ut sig på vår bekostnad.
The dependence on energy resulting from the mistakes of previous generations has been allowed to grow and flourish at our expense.
SwedishSom Hannes Swoboda just nämnde fruktar man nu att den militära konflikten i det kurdiska området kommer att breda ut sig till Irak.
At present - as Mr Swoboda has just said - there is a concern that military conflict in the Kurdish region will spill over into Iraq.
SwedishDärför hälsar jag med tillfredsställelse det faktum att tanken att ge dem konstitutionell rang verkar breda ut sig inom konventet.
I therefore applaud the fact that, in the Convention, the possibility of granting it constitutional status seems to be gaining support.
SwedishDe andra talarna har redan nämnt ledamotsstadgan och därför behöver jag inte breda ut mig alltför mycket om den.
Thirdly, we must set up an interinstitutional agreement on trade, seeking in part to bring forward the rules to be determined by the Constitutional Treaty.
Swedishbreda ut sig över ett ämne