Svensk-engelsk oversættelse af "bryta av"

SV

"bryta av" engelsk oversættelse

SV bryta av
volume_up
{verbum}

bryta av (også: avbryta, falla sönder, knäcka, mildra)
Jag gav dem en pinne - en var - sen sa jag att de skulle bryta av den
I'd give each one of 'em a stick and - one for each one of 'em - then I'd say " you break that
bryta av (også: nafsa, fotografera, gå av, knäckas)

Synonymer (svensk) for "bryta av":

bryta av
Swedish

Lignende oversættelser "bryta av" på engelsk

bryta verbum
av adverbium
English
av præposition

Eksempelsætninger "bryta av" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMen utbildning är nyckeln för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och sjukdom.
Education, however, is the key to escaping from the vicious cycle of poverty and illness.
SwedishDetta innebär att ni redan håller på att bryta ett av era huvudsakliga löften.
This means that you are already breaking one of your major promises.
SwedishKan ni känna att ni bara vill ta de här killarna och bryta nacken av dem?
Can you feel that you just want to take these guys and wring their necks?
SwedishDärför måste i synnerhet Sinn Féin bryta muren av tystnad, så att samhället kan frigöras.
It is also a phenomenon of which we are aware on the Unionist side.
SwedishEU kan göra en insats genom att bryta ned en del av de tabun som finns om våld mot kvinnor - och män.
The EU can be proactive by breaking down some of the taboos around violence against women - and men.
SwedishDet är nu hög tid att bryta den här spiralen av våld.
This spiral of violence must now be broken as a matter of urgency.
SwedishMen utbildning är nyckeln för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och sjukdom.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me start by thanking the rapporteur for producing this report.
SwedishI själva verket riskerar inte bara EU, utan även många utvecklingsländer, att bryta samman till följd av Kinas aggressiva exportpolitik.
This aggressive trade policy is making the European textile and clothing sector crack at the seams.
SwedishJag ber er därför bryta förtrollningen av den tyska kemiindustrins falska locktoner om tillväxt.
How can you in the Socialist Group in the European Parliament defend the way in which the testing of low volume chemicals has been hugely undermined?
SwedishUSA fortsätter på en daglig basis att bryta villkoren av avtalen från 1851 och 1868 som skrevs med Lakota vid Fort Laramie.
The United States continues on a daily basis to violate the terms of the 1851 and 1868 Fort Laramie Treaties with the Lakota.
SwedishEU:s roll i denna trista historia visar att vi har långt kvar om vi vill bryta ner dess karaktär av ett byråkratiskt etablissemang.
The EU's role in this sad story shows how far we have to go if we want to change its nature as a bureaucratic establishment.
SwedishSlovakerna har inte längre samma trängande ekonomiska behov av att bryta mot viseringsbestämmelserna och resa olagligt till USA.
There are no longer such pressing economic reasons for Slovaks to violate their visa status and immigrate illegally to the USA.
SwedishI betänkandet hävdas att "en av de effektivaste strategierna för att bryta den onda cirkeln av fattigdom är att lösa utbildningskrisen".
The report claims that solving the education crisis is one of the most effective strategies for breaking the poverty cycle.
SwedishI betänkandet hävdas att " en av de effektivaste strategierna för att bryta den onda cirkeln av fattigdom är att lösa utbildningskrisen ".
The report claims that solving the education crisis is one of the most effective strategies for breaking the poverty cycle.
SwedishI själva verket riskerar inte bara EU, utan även många utvecklingsländer, att bryta samman till följd av Kinas aggressiva exportpolitik.
In fact, not only Europe, but also a large number of developing countries, are at risk of collapsing under China’s aggressive export policy.
SwedishMen bara genom att försöka har de för avsikt att bryta udden av förslaget, eftersom lönen givetvis är det viktigaste arbetsvillkoret.
With this attempt, however, they are also trying to take the sting out of it, because pay is of course the most important condition of employment.
SwedishJag tror att vi då är på rätt väg för att för det första bryta upprätthållandet av ett oförsvarbart system och för det andra upprätta stadgan.
I think we would then be on the right road towards, firstly, dismantling an untenable system and, secondly, establishing the Statute for Members.
SwedishAtt bryta informationsblockaden är av stor betydelse när det gäller att återuppbygga tron på en alternativ väg för utveckling i Vitryssland.
Breaking the information blockade is a matter of considerable significance when it comes to rebuilding faith in an alternative path for development in Belarus.
SwedishKommer ni att hjälpa oss att bryta blockeringen av denna hemska situation som får borgmästarna att skämmas och försvagar de lokala aktionsgrupperna etc?
Will you not help us unblock this dreadful situation? It has left Spanish mayors totally embarrassed, local action groups in a state of depression, and so on.
SwedishBosnien och Hercegovina är med andra ord i dag i desperat behov av att bryta det nuvarande politiska dödläget och på allvar röra sig i riktning mot Europeiska unionen.
In a nutshell, Bosnia and Herzegovina today needs urgently to overcome the current political stalemate, to move seriously towards the European Union.